Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

2020.01.08. - Upotrebna dozvola-Benetti brand doo Ada-upotreba posl.obj.-magacina-351-217

PDF File 100

 

 

2019.12.10. - Bor Nandor-Ada-Upotreba upravne zgrade-351-204_2019

PDF File 100

 

 

2019.11.14. - LPO-zamena energ.transf.i rekonstr.NN bloka-351-177

PDF File 100

 

 

2019.11.06. - Šević Tatjana i Branislav-Mol-upotr.porodič.st.zgrade-351-164

PDF File 100

 

 

2019.10.28. - Zaključak o odbacivanju -Šević Tatjana i Branislav-Mol-upotr.porodič.st.zgrade-351-164

PDF File 100

 

 

2019.10.22. - Berec Sabolč i Čila-Ada-upotreba porodič.st.zgrade-351-158

PDF File 100

 

 

2019. 09.24.- JVP Vode Vojvodine-N.Sad-upotreba crpne stanice Kaloča-351-140

PDF File 100

 

 

2019.08.26. - SPC-Mol-upotr.sanirane el.inst.na Hramu Svetog Save-351-119

PDF File 100

 

 

2019.08.21. - Kertvelješi Šandor i Erika-Ada-upotreba pomoć.obj-351-118

PDF File 100

 

 

2019.07.17. - LPO doo Ada-priklj.kabl.vod i MBTS 2h1000kVA-351-59

PDF File 100

 

 

2019.05.20. - LPO doo Ada-priklj.kabl.vod i MBTS 2h1000kVA-351-59

PDF File 100

 

 

2019.01.14. - Zoran i Katalin Dragosavljević-Mol-upotreba porodič.st.zgrade-351-8

PDF File 100

 

 

2019.01.14. - Termometal doo Ada-upotreba pomoć.obj.gasne stanice-351-7

PDF File 100

2019.01.14. - Gordan Atila-Mol-upotreba stambene zgrade u Adi-351-6

PDF File 100

 

2018.11.27. - Termometal doo Ada-proizvodna hala 3-1. faza-351-154

PDF File 100

 

 

2018.11.22. - Dobai Atila - Samouslužna autoperionica-351-152

PDF File 100

 

 

2018.11.16. - Kontakt doo Adorjan-dogradnja i izgradnja-silisi-351-149

PDF File 100

 

 

2018.11.14. - T1 Abraziv-dogr.postojeće proizv.hale-351-145

PDF File 100

 

 

2018.11.01. - Dobrotka Ištvan i Ida-Ada-upotr.porodič.st.zgrade-351-134

PDF File 100

 

 2018.10.08. - Termometal Ada-proizvodna hala 4-obrada metala-351-120

PDF File 100

 

 

2018.10.08. - Termometal Ada-aneks proizvodne hale 3-radionica za montažu-351-119

PDF File 100

 

2018.07.18. - Zaključak o odbacivanju - T1 Abraziv-dograd.postojeće proizvodne hale-351-83

PDF File 100

 

 

2018.07.10. - Urma-rent doo Novi Sad-dogr.i rekonst.obj.trgovine-351-81

PDF File 100

 

 

2018.01.04. - SAT TRAKT-priključni opštički kabl za Belmil team-351-167

PDF File 100

 

 

2017.12.18. - Daschelltrans Utrine-instal.za snabdev.tečnim naft.gasom-351-159

PDF File 100

 

 

2017.12.12. Vrecool-punionica i magacin aerosol boca-351-156

PDF File 100

 

 

2017.11.10. Belmil-team Ada- magacin u Molu-351-142

PDF File 100

 

 2017.11.06. Vrbaški Sofija Mol-ekonomski objekat-351-141

PDF File 100

 

2017.10.23. - Agrohalas-Ada-mešaona sočne hrane-351-130

PDF File 100

 

2017.09.26. - Idas Mol-metaloprerađ. radionica za obradu metala rezanjem-351-115

PDF File 100

 

2017.07.12. - Mišo Simonovski-upotreba porodične stambene zgrade-351-80

PDF File 100

 

 

2017.07.05. - Gali Zoltan-Ada-ugostiteljski obj.-Čarda-I faza-351-76

PDF File 100 

 

2017.06.13. - Opština Ada-sek.kan.vod-Ada V.Karadžića-351-69

PDF File 100

2017.06.13. - Opština Ada-sek.kanal.vod.u Molu I.L.Ribara-351-68

PDF File 100

 

 

2017.04.19. - Mužlai Čaba i Enike-Mol-upotreba unutrašnje gas.inst.-351-37

PDF File 100

 

2017.03.31. - Bajus Arpad-Mol-upotreba porodič.st.objekta-351-30

PDF File 100

 

2017.03.31. - Povazai Nandor i Margit-Mol-upotreba porodič.st.zgrade-351-31

PDF File 100

 

2017.03.07. - T1 Abraziv-prenamena i adapt.por.st.zgrade u posl.obj.351-17

PDF File 100

 

2017.01.24. - Živančev Dragomir i Verona Mol-promena namene-stomatol.ord.351-7

PDF File 100

 

2016.12.13. - Latinčik Janoš-Mol-upotr.stamb.zgrade-351-164

PDF File 100

 

2016.12.01. - Dobai Laslo i Verona-Ada-upotreba st.obj.351-158

PDF File 100

2016.12.01. - Makšo Kornel-Mol-upotreba stamb.i ekonom.obj.351-160

PDF File 100

 

2016.11.08. - Upotrebna dozvola - Verzija za objavljivanje_351-151

PDF File 100

 

2016.11.07. -Gor Aleksandra i Robert-Ada-upotreba stambenog objekta-351-148

PDF File 100

 

2016.10.31. - Farago Laslo i Kristian-upotreba pomoć.obj.351-130

PDF File 100

 

2016.10.27. -Pece Andor-Mol-ultrazvučna ordinacija-351-141

PDF File 100

 

2016.10.12. - Zaključak o odbacivanju-Farago Laslo Mol-351-130

PDF File 100

 

 

2016.09.21. - Balog Robert-izgradnja pomoć.obj.i zidane ograde-351-117

PDF File 100

 

2016.07.26. - Voysat-kablovsko distributivni sistem u Adi i Molu-351-94

PDF File 100

 

2016.07.06. - Cvitko Maćaš Ada-staja za konje-351-85

PDF File 100

 

2016.05.19. - Belmil-team Ada- proizvodna hala sa skladištem-351-57

PDF File 100

2016.05.19. -Gabor Ferenc i Viktoria-Mol-porodična stambena zgrada-351-50

PDF File 100

2016.05.19. - Opština Ada-saobrać.signalizacija na pešačkom prelazu-državni put u zoni škole-351-43

PDF File 100

 

2015.11.30. - Upotrebna dozvola Gordoš Šandor, Gordoš Tamara

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola Gebles Mikloš, Gebleš Iren

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola Nađ Peter

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola JKP "Standard"

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola Gor Karolj

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola FENEKS-BDPA

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola LPO DOO

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola AGROPROFIL

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola ORTC

PDF File 100

 

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Belmil Team

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Guljaš Sabolč

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Panon Holding Postrojenje

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Panon Holding Magacin

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Balind Agneš

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Bakai David Otvorena nastresnica

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Bakai David Pomocni objekat

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Bakai David Stambena zgrada

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Ven Lorand

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Katona Tihamer Stambeni objekat

PDF File 100

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine