Uzmi račun i pobedi 2018

Uzmi racun LAT

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

2018.11.28. - Flexing doo Ada-izgr.zatvorenog skladišta u Adi-353-23

PDF File 100

 

 

2018.11.13. - JKP Standard Ada-izgr.distr.uličnog gasovoda u Molu-353-22

PDF File 100

 

 

2018.09.24. - Zaključak o odbacivanju-Opština Ada-izgr.priklj.spolj.kanal.mreže-Lenjinova-353-20

PDF File 100

 

 

2018.09.11. - Zaključak o odbacivanju -Flexing doo Ada-izgradnja zatvorenog skladišta-353-19

PDF File 100

 

 

2018.08.03. - Berec Sabolč i Čila-Ada- izgr.porodič.stamb.zgrade.II-353-18

PDF File 100

 

 

2018. 07.20.- Dušan Telečki-Mol-izgr.radionice za obradu metala-353-17

PDF File 100

 

 

2018.06.26. - Termometal Ada- izgr.pomoć.obj.u F-JI-gas.stanica-353-13

PDF File 100

 

 

2018.06.13. - Abraham Jožef-Ada-izgr.skladišta poljopr.proizvoda-353-16

PDF File 100

 

 

2018.06.13. - Požgai Ištvan i Eva-Ada-izgr.porodič.st.zgrade sa jednim stanom-353-15

PDF File 100

 

2018.06.05. - Gebi doo Čantavir- izgr.silosa za žitarice-353-12

PDF File 100

 

 

2018.05.29. - Zaključak o odbacivanju - Termometal doo-izgr.pom.obj.-gasne stanice-353-13

PDF File 100

2018.05.29. - Zaključak o odbacivanju - Gebi doo Čantavir-izgr.silosa za žitarice-353-12

PDF File 100

 

2018.05.28. - Bor Nandor-Mol- izgr.natkrivenog skladišta u Molu-353-14

PDF File 100

 

 

2018. 04.26.- Dom za SiP-izgradnja doma za stare i penzionere u Molu-353-11

PDF File 100

 

2018.04.18. - Opština Ada-izgr.doma za učenike u Adi-353-10

PDF File 100

2018.04.18. - Koš Endre-Ada-izgr.stamb.i pomoć.zgrade-353-9

PDF File 100

 

2018.04.11. - Išpan Zoltan-Mol-izgradnja magacina u Molu-353-7

PDF File 100

 

 

2018.04.05. - Dom za SiP Mol-dograd.i rekonstr.kotlarnice-353-8

PDF File 100

 

2018.03.28. - Opština Ada-izgr.autobuskih stajališta u Molu-indusr.ul-353-6

PDF File 100

 

2018.02.13. - Gebi doo-izgr.MBTS-59 Gebi-353-2

PDF File 100

2018.02.13. - Gebi doo-izgr.kabl.voda za MBTS-59 Gebi-353-3

PDF File 100

 

2017.12.22. - Opština Ada-izgradnja saobraćajnice u ind.zoni-353-34

PDF File 100

2017.12.22. - Opština Ada-izgradnja saobraćajnice u ind.zoni-II-353-35

PDF File 100

2017.12.22. - Urma rent N.Sad-dograd.i rekonstr obj.trgovine-353-33

PDF File 100

 

2017.12.21. - FARAGO-rasecanje-prerada mesa-353-30

PDF File 100

2017.12.21. - Tapai-gear doo-izgradnja metaloprerađivačke radionice-353-32

PDF File 100

 

 

2017.12.18. - Hemol-radionica za obradu metala-353-31

PDF File 100

 

2017.12.12. -OŠ Novak Radonić Mol-dogradnja trpezarije i rekons.kuhinje i ostave-353-29

PDF File 100

 

2017.12.06. -Opština Ada-kandelaberi za javnu rasvetu-ind.zona Ada-Mol-353-27

PDF File 100

 

2017.11.27. -Makra Emil-izgradnja proizvodne hale u Adi-353

PDF File 100

 

 

2017.11.13. -Verica Mišović-Ada- izgradnja porodič.st.zgrade-353-24

PDF File 100

2017.11.13. - LPO Ada-izgr.kabl.voda i MBTS u Adi-353-20

PDF File 100

 

2017.11.02. - Kertvelješi Šandor i Erika Ada-izgr.pomoć.zgrade u Adi-353-21

PDF File 100

 

2017.10.20. - Termometal-Adaizgradnja proizvodne hale 4-obrada metala-353-17

PDF File 100

 

2017.10.20. - Idas Mol-izgradnja poslovnog obj.-magacina-353-18

PDF File 100

 

2017.09.27. - Sat trakt-izgr.priključnog optičkog kabla za Belmil team-353-16

PDF File 100

 

2017.08.25. - Bilicki Zoltan Ada-izgr.pomoć obj.353-15

PDF File 100

 

2017.07.18. - Rac Sabo Ferenc i Maria-Ada-izgradnja ekonomske zgrade-351-14

PDF File 100

 

2017.07.05. - Termometal Ada-aneks proizvodne hala III-radionica za montažu-353-12

PDF File 100

 

 

2017.06.19. - Vrbaški Goran Mol-plato za silažu telećarnik depon.stajnjaka-353-11

PDF File 100

 

 

2017.05.15. - Opština Ada-sekundarna kanalizac.mreža-Đ.Đakovića-Ada-353-6

PDF File 100

 

 

2017.04.04 - Opština Ada-sekundarna kanalizac.mreža-Đ.Đakovića-Ada-353-6

PDF File 100

 

2017.03.22. - LPO doo Ada-dogradnja postojeće proizvodne hale-353-4_2017-05

PDF File 100

 

2017.02.02. - Termometal-izgradnja proizvodne hala III-353-35

PDF File 100

 

2017.01.24. - Kontakt doo Adorjan-izgradnja poljopriv.obj.353-1

PDF File 100

 

2017.01.11. - Zaključak o odbacivanju-Termometal Ada- izgrada proizvodne hale III-353-35

PDF File 100

 

2017.01.04. - Belmil-team doo-izgradnja magacina u Molu-353-34

PDF File 100

 

2016.12.09. - Farago Arpad i Marta-rekon.i prenamena stamb.obj.u posl.prost353-33

PDF File 100

 

2016.12.05. - Farago Arpad i Marta-Mol-Zaključak o odbacivanju-353-33

PDF File 100

 

2016.11.25. - Dascelltrans-Utrine-353-32

PDF File 100

 

 

2016.10.14. - Pletikosić Borbala-izgradnja pomoć.obj.u Utrinama-353-29

PDF File 100

2016.10.14. - JVP Vodevojvodine-izgradnja crpne stanice KALOČA-353-28

PDF File 100

 

2016.09.12. - Termometal-izgradnja pom.obj.nastrešnice i ostave-353-27

PDF File 100

 

2016.08.09. - Vrecool-prenamena st.obj. u punionicu aerosol boca-353-19

PDF File 100

 

2016.07.27. - Opština Ada-izgradnja kolovoza na parc.3854_13KO Ada-353-23

PDF File 100

 

2016.07.11. - ED Subotica-MBTS 81- 353-13

PDF File 100

 

 

2016.06.24 - Zaključak o odbacivanju-Vrecool Subotica-prenamena stamb.zgrade u punionicu-353-19

PDF File 100

 

2016.06.17. - Opština Ada-javno osvetljenje-353-16

PDF File 100

2016.06.17. - Benetti brand doo-industrijska zgrada-magacin-353-10

PDF File 100

 

2016.06.16. - Idas(za obj)

PDF File 100

 

2016.06.16. -Konc Eva - Lokacijski uslovi - obj.

PDF File 100

 

2016.06.07. -Koša Tibor-Ada-izgr.porodič.st.zrade sa jednim stanom-353-15

PDF File 100

 

2016.06.03. - ECOFIX doo Ada-izgradnja pomoć.zgrade-ostave-353-17

PDF File 100

2016.06.03. - Gali Zoltan-izgradnja ugostiteljskog obj.-čarde 353-11

PDF File 100

 

2016.05.30. - Benetti brand doo Ada-zaključak o odbacivanju 353-10

PDF File 100

 

2016.05.27. - Belmil-team doo Ada-izgradnja ostave za bicikle-353-14

PDF File 100

2016.05.27. - Horvat Atila i Aniko-Ada-izgr.stamb.i pomoć.obj.ul.Adi Endre 81-353-8

PDF File 100

 

2016.05.24. - Aulik Laslo-Ada-porodična stambena zgrada-351-62

PDF File 100

 

2016.05.24. - Zaključak o odbacivanju - ED Subotica-MBTS-81 Ada- 353-13

PDF File 100

 

2016.05.19. - Zaključak o odbacivanju - Gali Zoltan-izgradnja ugostiteljskog objekta-čarda

PDF File 100

2016.05.19. - Zaključak o odbacivanju - Horvat Aniko i Attila-Ada-izgradnja porodične stambene zgrade

PDF File 100

2016.05.19. - Zaključak o odbacivanju - Čonka Atila-Ada-izgradnja ribnjaka za proizvodnju ribe

PDF File 100

2016.05.19. - Lokacijski uslovi - EPS distribucija ED Subotica-KBTS 5

PDF File 100

2016.05.19. -Lokacijski uslovi - EPS distribucija ED Subotica-MBTS 27

PDF File 100

19.05.2016. - Lokacijski uslovi - Kiš Nandor-Ada-porodična stambena zgrada

PDF File 100

 

2015.11.30. - LOKACIJSKI USLOVI - Telekom Srbija

PDF File 100

 

 

2015.11.30. - LOKACIJSKI USLOVI - Opstina Ada Kanalizacija u Molu

PDF File 100

 

 

2015.11.30. - LOKACIJSKI USLOVI za Termometal doo Ada

PDF File 100

 

 

2015.11.30. - LOKACIJSKI USLOVI - EPS Distribucija ED Subotica

PDF File 100

 

2015.09.30. - LOKACIJSKI USLOVI za IDAS Doo Mol

PDF File 100

 

2015.09.30. - LOKACIJSKI USLOVI za Belmil Team Doo

PDF File 100

 

2015.09.30. - Telekom Srbija

PDF File 100

 

2015.09.30. - Adanko Doo

PDF File 100

 

2015.08.10. - Zaključak o odbacivanju zahteva IDAS DOO

PDF File 100

 

 

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI Ulica 8 Mart Ada

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI Ulica Bakoš Kalmana Ada

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI Ulica Lenjinova Ada Signalizacija

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI Ulica Marka Miljanova Ada

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI Ulica Petefi Šandora trotoari Utrine

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI Ulica Put 1918 Utrine

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI Ulica Put 1920 i 1929 Utrine

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI Ulica Put 1922 i 1927 Utrine

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI za Bakai Davida poljoprivredna zgrada podno skladiste

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI za Guljaš Sabolča natkriveno skladiste

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI za Koš Ferenca prenamena

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI za Koša Šandora i Idu poljoprivredna zgrada podno skladiste

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI za Pece Andora prenamena

 

PDF File 100

 

2015.08.14. - LOKACIJSKI USLOVI za Šoljmoši Endrea stambena zgrada

 

PDF File 100

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine