Uzmi račun i pobedi 2018

Uzmi racun LAT

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

2018.01.04. - SAT TRAKT-priključni opštički kabl za Belmil team-351-167

PDF File 100

 

 

2017.12.18. - Daschelltrans Utrine-instal.za snabdev.tečnim naft.gasom-351-159

PDF File 100

 

 

2017.12.12. Vrecool-punionica i magacin aerosol boca-351-156

PDF File 100

 

 

2017.11.10. Belmil-team Ada- magacin u Molu-351-142

PDF File 100

 

 2017.11.06. Vrbaški Sofija Mol-ekonomski objekat-351-141

PDF File 100

 

2017.10.23. - Agrohalas-Ada-mešaona sočne hrane-351-130

PDF File 100

 

2017.09.26. - Idas Mol-metaloprerađ. radionica za obradu metala rezanjem-351-115

PDF File 100

 

2017.07.12. - Mišo Simonovski-upotreba porodične stambene zgrade-351-80

PDF File 100

 

 

2017.07.05. - Gali Zoltan-Ada-ugostiteljski obj.-Čarda-I faza-351-76

PDF File 100 

 

2017.06.13. - Opština Ada-sek.kan.vod-Ada V.Karadžića-351-69

PDF File 100

2017.06.13. - Opština Ada-sek.kanal.vod.u Molu I.L.Ribara-351-68

PDF File 100

 

 

2017.04.19. - Mužlai Čaba i Enike-Mol-upotreba unutrašnje gas.inst.-351-37

PDF File 100

 

2017.03.31. - Bajus Arpad-Mol-upotreba porodič.st.objekta-351-30

PDF File 100

 

2017.03.31. - Povazai Nandor i Margit-Mol-upotreba porodič.st.zgrade-351-31

PDF File 100

 

2017.03.07. - T1 Abraziv-prenamena i adapt.por.st.zgrade u posl.obj.351-17

PDF File 100

 

2017.01.24. - Živančev Dragomir i Verona Mol-promena namene-stomatol.ord.351-7

PDF File 100

 

2016.12.13. - Latinčik Janoš-Mol-upotr.stamb.zgrade-351-164

PDF File 100

 

2016.12.01. - Dobai Laslo i Verona-Ada-upotreba st.obj.351-158

PDF File 100

2016.12.01. - Makšo Kornel-Mol-upotreba stamb.i ekonom.obj.351-160

PDF File 100

 

2016.11.08. - Upotrebna dozvola - Verzija za objavljivanje_351-151

PDF File 100

 

2016.11.07. -Gor Aleksandra i Robert-Ada-upotreba stambenog objekta-351-148

PDF File 100

 

2016.10.31. - Farago Laslo i Kristian-upotreba pomoć.obj.351-130

PDF File 100

 

2016.10.27. -Pece Andor-Mol-ultrazvučna ordinacija-351-141

PDF File 100

 

2016.10.12. - Zaključak o odbacivanju-Farago Laslo Mol-351-130

PDF File 100

 

 

2016.09.21. - Balog Robert-izgradnja pomoć.obj.i zidane ograde-351-117

PDF File 100

 

2016.07.26. - Voysat-kablovsko distributivni sistem u Adi i Molu-351-94

PDF File 100

 

2016.07.06. - Cvitko Maćaš Ada-staja za konje-351-85

PDF File 100

 

2016.05.19. - Belmil-team Ada- proizvodna hala sa skladištem-351-57

PDF File 100

2016.05.19. -Gabor Ferenc i Viktoria-Mol-porodična stambena zgrada-351-50

PDF File 100

2016.05.19. - Opština Ada-saobrać.signalizacija na pešačkom prelazu-državni put u zoni škole-351-43

PDF File 100

 

2015.11.30. - Upotrebna dozvola Gordoš Šandor, Gordoš Tamara

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola Gebles Mikloš, Gebleš Iren

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola Nađ Peter

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola JKP "Standard"

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola Gor Karolj

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola FENEKS-BDPA

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola LPO DOO

PDF File 100

2015.11.30. - Upotrebna dozvola AGROPROFIL

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola ORTC

PDF File 100

 

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Belmil Team

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Guljaš Sabolč

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Panon Holding Postrojenje

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Panon Holding Magacin

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Balind Agneš

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Bakai David Otvorena nastresnica

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Bakai David Pomocni objekat

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Bakai David Stambena zgrada

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Ven Lorand

PDF File 100

 

2015.08.19. - Upotrebna dozvola Katona Tihamer Stambeni objekat

PDF File 100

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki