Uzmi račun i pobedi 2018

Uzmi racun LAT

Pályázatok

palyazat

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

Megbeszélés a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság vezetőivel

Ma délelőtt Bilicki Zoltán polgármester és Dragin Zoran alpolgármester a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság képviselőivel folytatott megbeszélést Újvidéken. A találkozón az idei és a jövő évi lehetséges közös beruházásokról esett szó.

Takmičenje opština i gradova 2018

Veb Baner takmicenje opstina i gradova 2018

 

Nagradna igra 2018

Veb Baner Nagradna igra 2018

A tervezett ütemben haladnak a felújítási munkálatok a  moholi Novak Radonić Általános Iskolában.

FB IMG 1517240166806 FB IMG 1517240174176

   A sportról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. szám) 117. szakaszának 7. bekezdése, Ada község lakossága körében felmerülő sportbeli igények és érdekek teljesítésére irányuló programok jóváhagyásáról és pénzeléséről/társpénzeléséről szóló szabályzat 3. szakaszának 3. bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján,

Ada Község Községi Tanácsa a 2018. 01.25-én tartott ülésén meghozza a

HATÁROZATOT

A NYILVÁNOS FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉRŐL A KÜLÖN PROGRAMOK BETERJESZTÉSÉRE A SPORT TERÜLETÉN A 2018. ÉVBEN

1. szakasz

            A jelen határozat megállapítja a nyilvános felhívás tartalmát, a külön programra elkülönített eszközök összegét, valamint a felhívással felölelt külön programokat, illetve program aktivitásokat.

2. szakasz

            A nyilvános fejhívás az alábbiakat határozza meg:

-          A nyilvános felhívás tárgya;

-          A rendelkezésre álló eszközök a nyilvános felhívás tárgyára;

-          A kapott eszközök felhasználásának végső határideje;

-          A programjavaslatok beterjesztésének határideje;

-          A program hordozói kiértesítésének napja a jóváhagyott programokról

-          A nyilvános pályázattal kapcsolatos dokumentáció átvételének helye, ideje és a tájékoztatással megbízott személy.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános felhívás a mellékletben található és a jelen határozat részét képezi.

3. szakasz

            A külön programra elkülönített eszközök összegét Ada község 2018. évi költségvetésében határozták meg, 2.500.000,00 dinár összegben.

4. szakasz

            A program javaslatadói külön programmal vesznek részt az Ada község állami tulajdonában levő sportcsarnokok és sportlétesítmények ésszerű és rendeltetésszerű használatára, azok sporttevékenységre való használatának és a sport rendszerében levő résztvevők edzésére szolgáló időpontok jóváhagyásán keresztül.

           

5. szakasz

A nyilvános felhívásra a külön programjaikkal jelentkezhetnek az Ada község területén székelő általános iskolák, amelyek a külön programjaikat önállóan, vagy a program realizálásában résztvevő partner szervezetekkel közösen terjesztik be.

6. szakasz

            A nyilvános felhívást Ada Község Községi Tanácsa teszi közé.

            Ada Községben a Sport Területén Beterjesztett Éves és Külön Programok Elbírálásával Megbízott Szakbizottság végzi a javaslatadást és osztályozza a beterjesztett javaslatokat.

            A külön program jóváhagyásáról szóló határozatnak az Ada Község Községi Tanácsa részéről történő meghozatalát követően, a jelen szakasz előző bekezdése szerinti szakbizottság javaslatára, a község polgármestere  a jóváhagyott program beterjesztőjével szerződést köt a program realizálásáról.

7. szakasz

A nyilvános felhívás Ada Község hivatalos Lapjában, valamint Ada község internetes oldalán jelenik meg.

8. szakasz

A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba és megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában.

           

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Szám: 020-6-2/2018-03                                                                     Bilicki Zoltán s.k.

Ada, 2018.01.25.                                                                                                      ELNÖK         

XXIV. kihelyezett konzuli fogadónap Adán

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa ma Adán a Második Helyi Közösség épületében, immár huszonnegyedik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot, az egyszerűsített honosítási kérelmek átvételére.
Ez alkalommal Rusz Radován és Sarlay Péter konzulok tettek látogatást községünkben. Az önkormányzat képviseletében a Községi Képviselő-testület elnöke valamint titkára, Búcsú Attila és Koós Attila fogadták a konzulokat. A délelőtt folyamán a jelenlévő 4 ügyintéző 100 kérelmet vett át. A következő fogadónapra várhatóan a nyár elején kerül majd sor.

IMG 4e4f3c3cd1125c64ce8342c3d98631b3 V IMG 20180123 123008

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására


NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁR

Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására a 2018-as évben 6.900.000,00 dinárt tesz ki.

A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA

A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.
A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.
További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

A pályázat átadásának határideje 2018.01.31.

GAZDASÁGI FÓRUM A DUÁLIS OKTATÁSRÓL

Ma délelőtt folyamán Ada Község Képviselő-testületének díszterme adott otthont a duális oktatás témájára tartott gazdasági fórumnak. Az összejövetelt a Szerb Gazdasági Kamara – Szabadkai Regionális Gazdasági Kamara szervezte, Ada község önkormányzatának együttműködésével. A megjelent vendégeket Zoran Dragin, Ada község polgármester-helyettese üdvözölte, akik között jelen voltak a Szabadkai Regionális Gazdasági Kamara igazgatója, az Oktatásügyi, Tudományos és Technológiai Fejlesztésügyi Minisztérium, valamint a Szerb Gazdasági Kamara - Oktatási, Duális Képzési és Oktatáspolitikai Központ, Belgrád küldöttségei, továbbá a helyi vállalatok, valamint az adai Műszaki Iskola képviselői. A fórumon bemutatták a duális oktatásról szóló törvényt (amelyet a 2019/2020-as tanévtől alkalmaznak), a duális képzési rendszer jelentőségét, valamint annak bevezetésének fontosságát, úgy állami, mint lokális szinten.

DSCN3437 DSCN3441

Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Subotica, u saradnji sa lokalnom samoupravom Ada, Vas poziva na

FORUM PRIVREDNIKA  NA TEMU DUALNOG OBRAZOVANJA

  • DATUM:       19. JANUAR 2018. godine
  • MESTO:        ADA, SVEČANA SALA OPŠTINE
  • VREME:        11:00 – 12:30h 

Molimo da učešće potvrdite na E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  ili na telefon: 024/553357.

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2000-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1988-tól 1999-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2018.01.16-ától 2018.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig

Ada község – minden munkanapon kedden  09,00 órától 13,00 óráig

Kanizsa község – minden munkanapon szerdán 09,00 órától 13,00 óráig

Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd és szerda kivételével 09,00 órától 13,00 óráig

Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig

Csóka község – minden munkanapon kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

                                                                                                  A Kikindai Helyi Önkormányzat

                                                                                                  Véderőminisztériumi Központja

Szerződés aláírása a moholi Konyhakertészek Egyesületének tagjaival

Immár negyedik éve hirdetett meg pályázatot az önkormányzat a konyhakertészek támogatására. Ma délelőtt írták alá a szerződéseket az önkormányzat és a Standard KKV illetékeseivel azok a bejegyzett mezőgazdasági termelők, akik sikeresen vettek részt ezen a pályázaton. Ennek a pályázatnak a lényege az volt, hogy azoktól a termelőktől, akik eleget tettek a kiírás feltételeinek, az Önkormányzat átvállalta 2 méterig terjedő piaci asztal bérleti díjának kifizetését a Standard KKV felé. Az utóbbi 3 évben már nem csak a konyhakertészek pályázhattak, hanem minden községbeli bejegyzett mezőgazdasági termelő. Ennek köszönhetően idén 45 termelő pályázata volt sikeres, közülük 16 olyan van, akinek Adán is, és Moholon is van asztala.

DSCN3396 DSCN3398

Alkategóriák

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki