Uzmi račun i pobedi 2018

Uzmi racun LAT

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a textil tevékenységek támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítésén keresztül az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára (Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Textil Tevékenységek Támogatására az Újratermelési Anyagok Költségeinek Visszatérítésén Keresztül az Ada Község Területén székhellyel rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Számára Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.01.21. kiírja a

PÁLYÁZATOT

A TEXTIL TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA AZ ÚJRATERMELÉSI ANYAGOK KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázat kiírásának célja támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítése az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára, az Ada községbeli textil tevékenység, illetve egyidejűleg a helyi gazdaság fejlődésének támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK

A határozatban a a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a textil tevékenységek támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítésén keresztül az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára előirányzott eszközök összege 12.200.000,00 dinár.

A pályázatonkénti maximális összeg 1.000.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:

 • székhelye Ada község területén található;

 • nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;

 • a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;

 • kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetésének végrehajtása.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2019.01.28.

Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

Szükséges dokumentáció:

 • bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;

 • bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;

 • a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;

 • kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetésének végrehajtása.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a textil tevékenységek támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítésén keresztül az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.

Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG

Szám: 020-6-12/2019-03 ELNÖK

Keltezés: 2019.01.21. Zaj Szabó Titanilla s.k.

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a szolgáltató tevékenységek támogatására a fogyóeszközök költségeinek visszatérítésén keresztül (Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Szolgáltató Tevékenységek Támogatására a Fogyóeszközök Költségei Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.01.21. kiírja a

PÁLYÁZATOT

A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA A FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázat kiírásának célja a fogyóeszközök költségeinek visszatérítése az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára, a szolgáltató tevékenység támogatása Ada községben.

II PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK

A határozatban a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a szolgáltató tevékenységek támogatására a fogyóeszközök költségeinek visszatérítésén keresztül előirányzott eszközök összege 1.500.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:

 • székhelye Ada község területén található;

 • nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;

 • a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;

 • végrehajtották a számlák kifizetését.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2019.01.28.

Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

Szükséges dokumentáció:

 • bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;

 • bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;

 • a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;

 • kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetésének végrehajtása.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a szolgáltató tevékenységek támogatására a fogyóeszközök költségeinek visszatérítésén keresztül“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.

Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG

Szám: 020-6-16/2019-03 ELNÖK

Keltezés: 2019.01.21. Zaj Szabó Titanilla s.k.

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az asztalhelyek bérlése költségeinek visszatérítésére az Ada községbeli önálló kisipari műhelyek számára (Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az asztalhelyek bérlése Költségeinek Visszatérítésére az Ada Községbeli Önálló Kisipari Műhelyek Számára Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019. 01.21. kiírja a

PÁLYÁZATOT

AZ ASZTALHELYEK BÉRLÉSE KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE AZ ADA KÖZSÉGBELI ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELYEK SZÁMÁRA

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázat kiírásának célja az asztalhelyek bérlése költségeinek visszatérítésére az Ada községbeli önálló kisipari műhelyek számára.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK

A határozatban a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az asztalhelyek bérlése költségeinek visszatérítésére az Ada községbeli önálló kisipari műhelyek számára előirányzott eszközök összege 250.000,00 dinár.

A pályázatonkénti maximális összeg 100.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra azok az Ada község területén székhellyel rendelkező önálló kisipari műhelyek jelentkezhetnek, amelyek:

 • székhelye Ada község területén található;

 • nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;

 • a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;

 • rendelkeznek megkötött szerződéssel a bérlésről;

 • kifizették a teljes bérleti díjat ;

 • a termékeiket önmaguk gyártják.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2019.01.28.

Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

Szükséges dokumentáció

 • bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;

 • bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;

 • a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;

 • bizonyíték a piaci asztal bérleti díja árának befizetéséről;

 • a bérleti szerződés fénymásolata;

 • bizonyíték a a saját termék gyártásáról.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat az asztalhelyek bérlése költségeinek visszatérítésére az Ada községbeli önálló kisipari műhelyek számára“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.

Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG

Szám: 020-6-15/2019-03 ELNÖK

Keltezés: 2019.01.21. Zaj Szabó Titanilla s.k.

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a termelésben új technológiák bevezetését lehetővé-tevő gépek beszerzése költségeinek visszatérítésén keresztül (Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a Termelésben Új Technológiák Bevezetését Lehetővé-tevő Gépek Beszerzése Költségeinek Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019. 01. 21. kiírja a

PÁLYÁZATOT

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A TERMELÉSBEN ÚJ TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSÉT LEHETŐVÉ-TEVŐ GÉPEK BESZERZÉSE KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázat kiírásának célja az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a termelésben új technológiák bevezetését lehetővé-tevő gépek beszerzése költségeinek visszatérítésén keresztül, a gazdaság, illetve a helyi gazdaság fejlődésének támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK

A határozatban a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a termelésben új technológiák bevezetését lehetővé-tevő gépek beszerzése költségeinek visszatérítésén keresztül előirányzott eszközök összege 4.200.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:

 • székhelye Ada község területén található;

 • nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;

 • a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;

 • végrehajtották a gépek beszerzését a pályázat kiírásának pillanatáig;

 • végrehajtották a gépek kifizetését a pályázat kiírásának pillanatáig.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2019.01.28.

Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

Szükséges dokumentáció

 • bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;

 • bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;

 • a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;

 • bizonyíték a gép beszerzéséről a pályázat kiírásának pillanatáig,

 • kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetése a pályázat kiírásának pillanatáig.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a termelésben új technológiák bevezetését lehetővé-tevő gépek beszerzése költségeinek visszatérítésén keresztül“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.

Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG

Szám: 020-6-14/2019-03 

Keltezés: 2019.01.21.

ELNÖK

Zaj Szabó Titanilla s.k.

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására (Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Gazdasági Társaságok és Vállalkozók, mint a Hazai és a Nemzetközi Kiállítások résztvevői Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019. 01.21. kiírja a

PÁLYÁZATOT

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK, MINT A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK RÉSZTVEVŐI TÁMOGATÁSÁRA

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázat kiírásának célja a gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK

A határozatban a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására előirányzott eszközök összege 1.500.000,00 dinár.

A pályázatonkénti maximális összeg 250.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:

 • székhelye Ada község területén található;

 • nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;

 • a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;

 • rendelkeznek a szervezővel aláírt szerződéssel;

- kifizették a nevezési díj rájuk eső részét.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2019.01.28.

Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

Szükséges dokumentáció

 • bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;

 • bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;

 • a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;

 • a szervezővel aláírt szerződés fénymásolata;

 • bizonylat a nevezési díj önrészének kifizetéséről.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.

Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG

Szám: 020-6-13/2019-03 ELNÖK

Keltezés: 2019.01.21. Zaj Szabó Titanilla s.k.

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a termelésben új technológiák bevezetését lehetővé-tevő gépek beszerzése költségeinek visszatérítésén keresztül (Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a Termelésben Új Technológiák Bevezetését Lehetővé-tevő Gépek Beszerzése Költségeinek Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019. 01. 21. kiírja a

PÁLYÁZATOT

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A TERMELÉSBEN ÚJ TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSÉT LEHETŐVÉ-TEVŐ GÉPEK BESZERZÉSE KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázat kiírásának célja az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a termelésben új technológiák bevezetését lehetővé-tevő gépek beszerzése költségeinek visszatérítésén keresztül, a gazdaság, illetve a helyi gazdaság fejlődésének támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK

A határozatban a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a termelésben új technológiák bevezetését lehetővé-tevő gépek beszerzése költségeinek visszatérítésén keresztül előirányzott eszközök összege 4.200.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:

 • székhelye Ada község területén található;

 • nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;

 • a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;

 • végrehajtották a gépek beszerzését a pályázat kiírásának pillanatáig;

 • végrehajtották a gépek kifizetését a pályázat kiírásának pillanatáig.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2019.01.28.

Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

Szükséges dokumentáció

 • bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;

 • bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;

 • a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;

 • bizonyíték a gép beszerzéséről a pályázat kiírásának pillanatáig,

 • kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetése a pályázat kiírásának pillanatáig.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a termelésben új technológiák bevezetését lehetővé-tevő gépek beszerzése költségeinek visszatérítésén keresztül“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.

Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG

Szám: 020-6-14/2019-03 

Keltezés: 2019.01.21.

ELNÖK

Zaj Szabó Titanilla s.k.

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a gazdasági társaságok támogatására a gyakorlati oktatáson részt vevő tanulók szerződésbe foglalt térítményének visszatérítésén keresztül (Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Gazdasági Társaságok Támogatására a Gyakorlati Oktatáson Részt Vevő Tanulók Szerződésbe Foglalt Térítményének Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.01.21. kiírja a

PÁLYÁZATOT

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSÁRA A GYAKORLATI OKTATÁSON RÉSZT VEVŐ TANULÓK SZERZŐDÉSBE FOGLALT TÉRÍTMÉNYÉNEK VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázat kiírásának célja az adai Műszaki iskola tanulói szerződésbe foglalt térítményének visszatérítése a gazdasági társaságoknak, azon tanulókra akik a gyakorlati oktatást az adott gazdasági társaságokban végzik.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK

A határozatban a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a gazdasági társaságok támogatására a gyakorlati oktatáson részt vevő tanulók szerződésbe foglalt térítményének visszatérítésén keresztül előirányzott eszközök összege 350.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra azok a gazdasági társaságok jelentkezhetnek, amelyek:

 • székhelye Ada község területén található;

 • nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást:

 • a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;

 • teljesítették az összes szerződéses kötelezettségüket.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2019.01.28.

Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

Szükséges dokumentáció

 • bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;

 • bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;

 • a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;

 • bizonylat az összes szerződéses kötelezettség teljesítéséről.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a gazdasági társaságok támogatására a gyakorlati oktatáson részt vevő tanulók szerződésbe foglalt térítményének visszatérítésén keresztül“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.

Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG

Szám: 020-6-11/2019-03

Keltezés: 21.01.2019.

ELNÖK

Zaj Szabó Titanilla s.k.

Űrlap

MS word DOC icon.svg

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 35/2018 szám) alapján,

az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2019.01.15-én

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak

Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA

Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására еzen pályázaton keresztül 6.000.000,00 dinárt tesz ki.

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:

 • kultúra és vallás

 • turizmus

 • szociális, veterán-rokkantság és gyermekvédelem

 • ifjúság

 • az idős személyekről való társadalmi gondoskodás

 • környezet- és állatvédelem

 • mezőgazdaság

 • gazdaságilag fejlődő környezet kialakítása és lehetővé tétele, hozzájárulás a község fenntartható fejlődéséhez valamint a lokális közösség céljai megvalósítására irányuló oktató jellegű programok szervezése.

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE

A pályázaton azon egyesület vehet részt:

 • melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek,

 • mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén,

 • mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;

 • mely beterjesztette az éves jelentést az előző költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző évben;

 • amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt.

5. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az eszközökre a 2019.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:

 1. pályázati űrlap (1. sz. űrlap),

 2. a program részletes leírása

 3. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról

 4. bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása.

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA

A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:

Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.

A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.

További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE

A pályázat átadásának határideje 2019.01.31.

A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2018-аs év folyamán eszközöket ítélt oda programjai társfinanszírozására, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számoltak be legkésőbb 2019. január 15-ig, érvénytelennek tekintődnek.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2019. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2020. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a Jelentés a programok megvalósításáról és az elköltött eszközökről” еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/2016 szám), melyhez mellékelni kell az eszközök rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 14:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada Község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Ada Község költségvetéséből egyesületek

részére kifizetendő eszközök odaítélésének

eljárását lefolytató bizottság

Szám: 020-6-4/2019-03 Bilicki Zoltán

Kelt: 2019.01.15-én BIZOTTSÁG ELNÖK

Javni poziv

PDF File 100

Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal, az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) 4. és 94. szakasza, az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben levő munkahelyek betöltéséről, a belső és a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló kormányrendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016. szám) 12. és 13. szakasza alapján, kihirdeti a

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

VÉGREHAJTÓI MUNKAHELY BETÖLTÉSÉRE AZ ADAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALBAN

I. A szerv, amelyben a munkahelyet betöltik:

Adai Községi Közigazgatási Hivatal, Ada, Felszabadulás tér 1.

II. A munkahely, amelyet betöltenek:

1. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője, rang: főtanácsos, egy (1) végrehajtó.

Munkaleírás:

Vezeti az osztályt, szervezi, egyesíti és irányítja az osztály munkáját.

Gondoskodik a feladatok időszerű és jogszerű végrehajtásáról, amelyek az osztály hatáskörébe tartoznak, és felelős az osztálya munkájának jogszerűségéért a bíróságok, az állami és az egyéb szervek előtt.

Felosztja a feladatokat a közvetlen végrehajtók felé. Követi a jogszabályokat az osztály hatásköréből, véleményt nyilvánít azokkal kapcsolatban, és rámutat a jogszabály változásokra az osztály hatásköréből. Együttműködik más osztály- és szolgálatvezetőkkel, annak érdekében, hogy saját osztálya megfelelően végezhesse munkáját. Szakértői segítséget nyújt az alkalmazottak munkájában. Ellátja a legösszetettebb feladatokat az osztály hatásköréből, valamint a Községi Tanács, a polgármester és a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője által rábízott feladatokat.

Hathavi és kilenc havi jelentést készít a községi költségvetés végrehajtásáról, elkészíti a községi költségvetésről és annak módosításairól szóló határozat tervezetét, és elkészíti a községi költségvetés zárszámadására vonatkozó határozattervezetet.

Negyedéves és havi terveket készít a költségvetési bevételekről és kiadásokról, figyelemmel kíséri azok megvalósítását, statisztikai áttekintést készít.

Napi szinten figyelemmel kíséri az eszközök beáramlásának és kiáramlásának állapotát, és gondoskodik a nyilvántartásról, valamint a rendeltetésszerű pénzeszközök jogszerű felhasználásáról.

Gondoskodik a község konszolidált kincstári számláján levő szabad pénzeszközök befektetéséről. Végzi a Községi Közigazgatási Hivatal alszámlái nyitásával és zárásával kapcsolatos feladatokat, az Ada község konszolidált kincstári számlájának keretében.

Előkészíti az anyagokat Községi Tanács és a Községi Képviselő-testület üléseire, közigazgatási eljárást vezet, és ellátja a munkahelyével kapcsolatos egyéb feladatokat is, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője és a polgármester megbízása alapján.

Munkájáért személyes felelősséggel tartozik a polgármesternek és a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének.

A munkahely betöltésének feltételei:

Akadémiai alapképzésen, akadémiai mesterképzésen, szakfőiskolai mesterképzésen, akadémiai szaktanulmányokon, szakfőiskolai szaktanulmányokon legalább 240 ESPB ponttal, illetve legalább négy évig tartó alapozó tanulmányokkal, egyetemi szaktanulmányokkal szerzett felsőfokú végzettség - Közgazdasági egyetem; letett államvizsga; legalább öt (5) év munkatapasztalat a szakmában, megfelelő szakmai végzettséggel és a számítógépes munka ismerete.

A szakmai felkészültség, tudás és készség, amelyet ellenőrizünk a kiválasztási eljárásban:

A költségvetés rendszeréről szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, a Szerb Köztársaság költségvetéséről szóló törvény, a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet, stb. ismerete – szóbeli; a számítógépes munka ismerete – gyakorlat (számítógépen való munka - MS Office).

III. A munka helye:

Ada, Felszabadulás tér 1.

IV. A cím, amelyre a jelentkezéseket be kell nyújtani:

Ada község, Ada, Felszabadulás tér 1. „a nyilvános pályázatra” megjelöléssel.

V. A nyilvános pályázattal kapcsolatos tájékoztatással megbízott személy:

Bálind Ágnes, tel: 024/ 852-106 mellék 332.

VI. Munkafeltételek a munkahelyen:

A Szerb Köztársaság állampolgára; nagykorú; az előzőekben nem szűnt meg a munkaviszonya állami szervben, illetve az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység szervében, a munkaviszonyból eredő kötelezettség súlyos megsértése miatt, nem volt jogerősen hat hónapnál hosszabb ideig tartó börtönbüntetésre ítélve.

VII. A nyilvános pályázatra a jelentkezések benyújtásának határideje:

A nyilvános pályázatra a jelentkezések benyújtásának határideje 15 nap. A határidő a nyilvános pályázat Ada község internetes oldalán, valamint Ada Község Hivatalos Lapjában való megjelentetése, valamint a kihirdetett nyilvános pályázatról szóló értesítésnek a Kurir napilapban és a helyi kábeltelevízióban való megjelentetése napjának másnapjától kezdődik.

VIII. A bizonyítékok, amelyeket a nyilvános pályázatra való jelentkezés mellé kell csatolni:

Jelentkezést az életrajzzal és az eddigi munkatapasztalat felsorolásával; állampolgársági bizonylat eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát; születési anyakönyvi kivonat eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát; oklevél eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát, amellyel megerősíti a szakképzettségét; az állami szervekben a munkához szükséges letett szakvizsgáról szóló bizonyíték eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát; a szakmában a munkatapasztalatról szóló bizonyíték eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát (bizonylatok, végzések és egyéb aktusok, amelyekből látható, milyen munkahelyen, és végzettséggel, valamint időszakban szerezte a munkatapasztalatot).

Minden bizonyítékot eredetiben vagy hitelesített fénymásolatban kell mellékelni, amely a községben, a bíróságon vagy a közjegyzőnél lett hitelesítve.

IX. A munkaviszony tartama:

A tárgyi munkahelyere a munkaviszony meghatározatlan időszakra szólóan létesül.

X. A választási eljárás lefolytatásának helye, napja és időpontja:

A jelölteknél, akiknek a jelentkezésük határidőn belüli a pályázati anyaguk engedélyezett, érthető, teljes és amelyek mellé csatolták az összes szükséges bizonyítékot, illetve eleget tesznek a meghirdetett munkahely feltételeinek, a felsorolt készségek és tudások felmérésre kerülnek, amelyeket a kiválasztás eljárásában értékelnek, éspedig tudásfelmérés, illetve a számítógépes munka ismerete – gyakorlat (számítógépen való munka - MS Office), amelyre 2018.12.26-én kerül sor 9, 00 órai kezdettel, Adán, a Felszabadulás tér 1. szám alatt , amiről a jelölteket írásban fogjuk tájékoztatni, a jelentkezésen megadott elérhetőségen (telefonszám, és cím).

MEGJEGYZÉS:

Azok a pályázók, akik először létesítenek munkaviszonyt állami szervben, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati egység szervében, 6 hónapos próbaidő alá esnek. Az államvizsga nélküli pályázók munkába állhatnak, azzal a feltétellel, hogy a vizsgát egy éves határidőben le kell tenniük. Az igazságügyi vizsgával rendelkező pályázó az államvizsga letételéről szóló bizonyíték helyett az igazságügyi vizsga letételéről szóló bizonyítékot mellékelik.

A határidőn kívül, nem engedélyezett, érthetetlen vagy nem teljes jelentkezéseket, és a jelentkezéseket, amelyek mellé nem csatolták a szükséges bizonyítékokat eredetiben vagy fénymásolatban, amelyet a községben, a bíróságon vagy a közjegyzőnél hitelesítettek, el lesznek vetve.

A nyilvános pályázatot az Adai Községi Közigazgatási Hivatala vezetője részéről kinevezett pályázati bizottság folytatja le.

A nyilvános pályázat megjelent Ada község honlapján és Ada Község Hivatalos Lapjában, a Szerb Köztársaság egész területén forgalmazott napilapban, azaz a Kurir-ban, és a helyi kábeltévében pedig a nyilvános pályázat megjelentetéséről szóló értesítés és a megjelentetés internetes oldalának címe jelent meg.

A jelen hirdetésben nyelvtani hímnemben használt kifejezések, diszkrimináció nélkül vonatkoznak a természetes nőnemű személyekre is.

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine