Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül (szám: 020-6-5/2020-03, keltezés: 2020.01.17.) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a Működési költségek, valamint a Nyersanyag és a Felszerelés Beszerzésének Költségei Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2020.01.21-én kiírja a


PÁLYÁZATOT
AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK, VALAMINT A NYERSANYAG ÉS A FELSZERELÉS BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítése a község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára, a gazdaság, illetve a helyi gazdaságfejlesztés támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban a pályázat kiírásáról az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül előirányzott eszközök összege 7.150.000,00 dinár. A pályázatonként odaítélhető legalacsonyabb összeg 50.000,00 dinár, a projekt szerinti legmagasabb összeg pedig 1.200.000,00 dinár.


III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a szolgáltatói tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada községben található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• a 2019. évben nem kaptak eszközöket az Ada község részéről kiírt pályázatokon,
• a pályázat kiírása előtt keletkezett költségek visszatérítésére pályáznak.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2020.01.28.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció:
• bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• bizonyíték, hogy a visszatérítendő költségek a pályázat kiírása előtt keletkeztek;
• kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla/előszámla kifizetésének végrehajtása a pályázat kiírásának pillanatáig.


VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázatot az előírt űrlapon az alábbi címere küldeni: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

Amennyiben az időben beérkezett, hiánytalan pályázatok száma, a visszatérítésre igényelt eszközök összegével meghaladja a jelen pályázat II. pontja szerinti eszközök összegét, az eszközök a pályázatok beérkezésének időrendjében lesznek odaítélve az erre a rendeltetésre előlátott eszközök felhasználásáig.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.


Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-6/2020-03
Keltezés: 2020.01.21.


ELNÖK
Zaj Szabó Titanilla s.k.

Obrazac zahteva za preduzetnike

MS word DOC icon.svg

 

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину („Службени лист општине Ада”, бр. 37/2019) и члана 68. став 1. тачка 31. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019 и 20/2019),

Општинско веће општине Aда на седници одржаној дана 08.01.2020. године

 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2020. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Ада; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Ада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2019. години, износе 2.025.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1.125.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији Општине Ада;

 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији Општине Ада.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1. Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

 • остваривање намене конкурса;

 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

 • мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3. Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;

 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ада;

 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;

 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „ДНЕВНИК“: од 15.01.2020. године до 04.02.2020. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Ада www.ada.org.rs, :

  • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

  • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:

 • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Општини Ада, Општинској управи општине Ада, Одељењу за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „ДНЕВНИК“.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2020. години”.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон: 024/852-106, локал 217.

 

Образац 1-  Буџет пројекта

Excel file

 

Образац 2- Финансијски део извештаја

Excel file

 

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

MS word DOC icon.svg

 

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

MS word DOC icon.svg


Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 37/2019 szám) alapján,
az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2020.01.08-án


NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására


1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

 

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására еzen pályázaton keresztül 7.960.000,00 dinárt tesz ki.

 

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:

• ifjúság
• kultúra
• az idős személyekről való társadalmi gondoskodás
• környezet- és állatvédelem

 

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE
A pályázaton azon egyesület vehet részt:
• melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek,
• mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén,
• mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;
• mely beterjesztette az éves jelentést az előző költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző évben;
• amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt.

 

5. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Az eszközökre a 2020.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.

 

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:
1. pályázati űrlap (1. sz. űrlap),
2. a program részletes leírása
3. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról
4. bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása.

 

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA
A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.
A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.
További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

 

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE


A pályázat átadásának határideje 2020.01.15.


A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 9-es év folyamán eszközöket ítélt oda programjai társfinanszírozására, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számolnak be legkésőbb 2020. január 15-ig, érvénytelennek tekintődnek.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2020. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2021. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a „Jelentés a programok megvalósításáról és az elköltött eszközökről” еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/2016 szám), melyhez mellékelni kell az eszközök rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 14:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Ada Község költségvetéséből egyesületek
részére kifizetendő eszközök odaítélésének
eljárását lefolytató bizottság
Szám: ______________
Kelt: 2020.01.08-án

 

Bilicki Zoltán

BIZOTTSÁG ELNÖK

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
A KOCKÁZATKEZELÉS INTÉZKEDÉSEIT ÉS A PIACI TERÜLET BÉRBEADÁSA TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK INTÉZKEDÉSEIT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG
Szám: 06-1/2020-03
Kelt: 2020.01.03.

A Kockázatkezelés Intézkedéseit és a Piaci Terület Bérbeadása Társfinanszírozásának Intézkedéseit Lefolytató Bizottság kiírja a

PÁLYÁZATOT
Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló támogatási eszközök kiosztására 2020.évre

1. A pályázat rendeltetése
Ada község önkormányzatának 2020. évi eszközeiből támogatási eszközök kiosztására kerül sor azon bejegyzett mezőgazdaságoknak, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak Ada község területén. Az eszközök 2 m-ig terjedő adai és/vagy a moholi piaci asztalok bérlésére igényelhetők, ugyanazon időszakra, mint a 2019. évben.

2. A pályázat feltételei
• A gazdaság hordozójának állandó lakhelye Ada község területén van
• A pályázó Ada községbeli szakegyesület tagja („Molski povrtari –Moholi Konyhakertészek” egyesület tagja).
• A pályázó a 2019. évben asztalt bérelt az adai és/vagy a moholi piacon.

3. Szükséges dokumentáció
• Személyigazolvány fénymásolat.
• A gazdaság 2019. évi aktív státuszáról szóló igazolás fénymásolata.
• Igazolás az szakegyesületi tagságról.
• A piaci asztal 2019. évi bérléséről szóló szerződés fénymásolata.

4. Határidők
• A pályázati dokumentáció 2020. január 17-ig adható át, a hiányos és a késve érkezett beadványok nem kerülnek elbírálásra.
• A sikeresen pályázók névsorát, 2020. január 22-én kifüggesztik Ada község hirdetőtábláján.

A pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község honlapján jelenik meg.
A pályázati dokumentáció elküldhető postai úton a Községi Közigazgatási Hivatal, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1. címre, a „Bizottság a pályázat lefolytatására - ADAI ÉS A MOHOLI PIACI ASZTALOK” megjelöléssel, vagy átadható személyesen Ada Község Szolgáltató-központjának 12-es ügyfélfogadó helyén.
Kapcsolattartó személy: Ugrnov Szilvia, tel: 062779135, 852-106 mellék 206.

A BIZOTTSÁG ELNÖKE
Csuzdi István s.k.

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT - az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

PDF File 100

A 020-6-132/2019-03 számú, 2019.09.04-ei keltezésű határozat az eljárás elindításáról a pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására kiírására 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Mezőgazdasági Tevékenységű Gazdasági Társaságok és Vállalkozók, mint a Hazai és a Nemzetközi Kiállítások résztvevői Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.09.05-én kiírja a


PÁLYÁZATOT
A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK, MINT A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK RÉSZTVEVŐI TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban az eljárás elindításáról a pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására előirányzott eszközök összege 240.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
1. A pályázatra azok a gazdasági társaságok és  vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada község területén található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• bizonylat a befizetett részvételi díjról és
• nem kaptak eszközöket a 2019. évben, az Ada község által kiírt pályázatokon.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2019.09.12.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat
lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció
• bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• Bizonylat a befizetett részvételi díjról.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás
tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására“.

A határidőn-túl
beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán,www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval
szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat
szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás
munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén.
Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-135/2019-03 
Keltezés:2019.09.05.

Zaj Szabó Titanilla s.k.

ELNÖK

A 020-6-131/2019-03 számú, 2019.09.04-ei keltezésű határozat az eljárás elindításáról a pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására kiírására 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Szolgáltató Tevékenységű Gazdasági Társaságok és Vállalkozók, Gépezet Beszerzése Költségei Visszatérítésének Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.09.05-én kiírja a


PÁLYÁZATOT
A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK, GÉPEZET BESZERZÉSE KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja az Ada község területén székelő szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségeinek visszatérítése, a gazdaság, illetve a helyi gazdaság fejlődésének támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II.             PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban az eljárás elindításáról a pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására előirányzott eszközök összege 240.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada községterületén található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• nem kaptak eszközöket a 2019. évben, az Ada község által kiírt pályázatokon.
• kifizették a gépet a pályázat kiírásának pillanatáig.


IV. A PÁLYÁZATLEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2019.09.12.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázatlezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció
• bizonylat a bejegyzésről a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• bizonyíték a gép beszerzéséről a pályázat kiírásának pillanatáig;
• kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetése a pályázat kiírásának pillanatáig.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás
tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására”

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község honlapján,www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.


Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-134/2019-03
Keltezés: 2019.09.05.

Zaj Szabó Titanilla s.k.
ELNÖK

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és a szabályzat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök odaítélésének feltételeiről fiatal házaspárok és élettársi közösségben élő párok számára Ada község területén lakóház, vagy lakás vásárlására a 2019. évben (Ada Község Hivatalos Lapja, 23/2019. szám) 11. szakaszának 2. pontja alapján, Ada Község Községi Tanácsa a 2019.08.08-án tartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL FIATAL HÁZASPÁROK ÉS ÉLETTÁRSI KÖZÖSSÉGBEN ÉLŐ PÁROK SZÁMÁRA ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN LAKÓHÁZ, VAGY LAKÁS VÁSÁRLÁSÁRA A 2019. ÉVBEN

I Ada Község Községi Tanácsa odaítéli az eszközöket a pályázat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök odaítélésére fiatal házaspárok és élettársi közösségben élő párok számára Ada község területén lakóház, vagy lakás vásárlására a 2019. évben nyomán, amely Ada Község Hivatalos Lapja, 23/2019. számában, 2019.07.03-én jelent meg , az alábbi ranglista szerint:

 1. Urbán Attila és Tímea – 833.000,00 dinár

 2. Milinov Jovan és Violeta – 833.000,00 dinár

 3. Кaranović Marinko és Nadina Subotički – 833.000,00 dinár

 4. Mikus Zoltán és Pelivanović Vanja – 833.000,00 dinár

 5. Bislimović Dejan és Ljiljana – 833.000,00 dinár

 6. Кašai Danijel és Evelin – 833.000,00 dinár

 7. Udovički Doroteja és Damjan – 833.000,00 dinár

 8. Bóka Кároly és Lévai Aurélia – 833.000,00 dinár

 9. Györe Attila és Szuzanna – 833.000,00 dinár

 10. Ürményi Róbert és Réka – 833.000,00 dinár

 11. Ludman Saša és Pintér Teodora – 833.000,00 dinár

 12. Brankov Predrag és Vrbaški Nina – 833.000,00 dinár.

II Az eszközök használói kötelesek a jelen határozat meghozatala napjától számított 8 napos határidőben szerződést kötni Ada községgel a kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozásáról.

III A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba és megjelenik a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtáblán,  Ada Község Hivatalos Lapjában és Ada község internet oldalán..

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

Községi Tanács

Szám: 020-6- 123/2019-03 Bilicki Zoltán s.k.

Kelt: 2019.08.08. A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE

Hátrányos helyzetű középiskolai tanulók és hallgatók részére kiírt pályázat eredménye

A segély a sikeresen pályázó 62 tanuló és hallgató részére 18.000,00 dinár összegbeni folyósítása két részletben fog történni:

X1

Tóth Melisza

2

Малеташки Рајка

3

Raffai Dominik

4

Döme Kitti

5

Madarász Kinga

6

Patus Kitti

7

Öreg Fanni

8

Kiss Vivien

9

Kiss Dominik

10

Januskó Domonkos

11

Muntyán Szabolcs

12

Jepurszki Denisz

13

Ђалинац Тијана

14

Lehócki Annabella

15

Rigó Kitti

16

Véber Rebeka

17

Véber Éva

18

Kaszás Richárd

19

Nagy Abonyi Krisztina

20

Шевић Жарка

21

Orcsik Jessica

22

Orcsik Henrietta

23

Kiss Dorottya

24

Kiss Anikó

25

Horváth Adél

26

Horváth Dávid

27

Krizsán Szabina

28

Komjáti Róbert

29

Pintér Valentina

30

Bukta Ferenc

31

Bukta Tibor

32

Ђармат Драган

33

Lepár Emese

34

Lepár Krisztina

35

Barna Patrik

36

Szemerédi Ilona

37

Nagy Bettina

38

Mészáros Tibor

39

Virág Henrietta

40

Bezdán Dorián

41

Алић Милош

42

Бабић Никола

43

Kaszap Kornélia

44

Bicskei Zsolt

45

Bicskei Szabolcs

46

Túri Krisztina

47

Богићевић Ана

48

Pintér Ákos

49

Вајер Кити

50

Вајер Давид

51

Nyilas Eleonóra

52

Kovács Virág

53

Györe Bernadett

54

Györe Szabolcs

55

Bartuc Éva

56

Вуков Ксенија

57

Világos Viktor

58

Zabos Erik

59

Bajúsz Réka

60

Kőrösi Kitti

61

Albek Éva

62

Симендић Данијел

OGLAS O JAVNOM KONKURSU - KOMUNALNI INSPEKTOR

MS word DOC icon.svg

 

OGLAS O JAVNOM KONKURSU - RACUNOVODJA

MS word DOC icon.svg

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine