Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
21.09.2018. Обавештење У центру Аде, на једном делу парка, у близини... Read more
20.09.2018. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ Read more
20.09.2018. Општинска управа општине Ада, Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство... Read more
14.09.2018. Изградња отресишта на територији Општине Ада Из саопштења председника општине,... Read more
14.09.2018. Регресирање дела путних трошкова за ученике средњих школа На седници... Read more
13.09.2018. Подршка спортским клубовима У знаку популаризације здравог начина живота и... Read more
13.09.2018. Пресвлачење улица асфалтом у нашој општини Како смо о томе... Read more
12.09.2018. Санација базена за непливаче Локална самоуправа општине Ада је током... Read more
11.09.2018. Израда планских докумената Локална самоуправа општине Ада је успешно аплицирала... Read more
10.09.2018. Уручење спортских признања најуспешнијим спортистима Председник општине, Золтан Билицки је... Read more
06.09.2018. Отварање музичке школе у Молу Данас у подне је било... Read more
04.09.2018. Пријем ђака првака и подела школских торби у општини Ада... Read more

Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

КОМУНАЛНИ И ГРАЂЕВИНСКИ ФОРМУЛАРИ

documents

УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ

documents

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

documents

ФОРМУЛАРИ ОДЛУКЕ ЛПА

documents

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

paragraph

statut2008-1

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА

strategija1

Бирачки списак

preferences-contact-list

МАПА

ada mapa1

Cooling cubes

leaflet

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-1-26/2018-01
Ада, 30.03.2018. године

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење иницијативе за доделу јавних признања у 2018. години


Сходно члану 14. Одлуке о установљавању, условима и начину додељивања јавних признања општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 7/2018), а поводом свечаног обележавања 02. јула, Дана општине Ада,

ПОЗИВАТЕ СЕ

да доставите своју ИНИЦИЈАТИВУ за доделу јавних признања, у смислу члана 3. Одлуке о установљавању, условима и начину додељивања јавних признања општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 7/2018).

Иницијатива се подноси у писменој форми, у затвореној коверти са назнаком „Не отварати – иницијатива за доделу јавних признања општине Ада“ и треба да садржи следеће податке о кандидату:

• основни подаци кандидата (назив / презиме и име; датум оснивања / датум рођења, адреса / пребивалиште);
• врста признања, за који се предлаже, и то:

• Признање Општине Ада „Pro Urbe“,
• Признање Општине Ада за стваралаштво младих „Iuventus Pro Urbe“,
• Признање Општине Ада „Животно дело“,
• Звање „Почасни грађанин Oпштине Ада“;

• образложење (приказ кандидата, досадашњи резултати рада, повод за предлагање);
• прилози (додатни писмени подршци предлогу, фотокопије добијених признања, итд.).

Иницијативе за доделу јавних признања могу се доставити најкасније до 30.04.2018. године до 12,00 часова поштом или лично на адресу:

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АДА, 24430 Ада, Трг ослобођења 1, канцеларија бр. 5.

секретар СО Ада
Атила Кош с.р.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine