ИЗБОРИ 2016

2016valasztas

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурси

konkursi

12.04.2017. - Термометал Ада-изградња производне хале III- 353-35

PDF File 100

 

07.04.2017. - Хусаг Анита-Ада-помоћни објекат-гаража-351-34

PDF File 100

 

21.02.2017. - Daschelltrans-изнсталација за снабдевање морор.воз.теч.нафт.гасом-351-11

PDF File 100

 

 21.02.2017. - ЈВП Воде Војводине-изградња црп.станице Калоча-351-10

PDF File 100

 

07.02.2017. - Одбијање захтева за грађевинску дозволу - Daschell Utrine-351-9

PDF File 100

 

17.01.2017. - Belmil-team-Ada-изградња магацина у Молу-351-6

PDF File 100

 

 

29.07.2016.. - Гали Золтан-изргадња угос.обј.-чарда у Ади-351-95

PDF File 100

 

29.07.2016.. - Идас Мол-изградња помоћног обј.-наткривено складиште-351-96

PDF File 100

 

20.07.2016.. - Benetti brand-изградња пословног обј.-магацина-351-90

PDF File 100

 

27.05.2016.. - Кубина Атила-Ада-изгр.посл. обј.-магацин-351-65

PDF File 100

 

14.08.2015. - Градевинска дозвола Бакаи Давид

PDF File 100

 

 

14.08.2015. - Градевинска дозвола Балинт Норберт

PDF File 100

 

14.08.2015. - Градевинска дозвола БПП БИОГАС ДОО

PDF File 100

 

14.08.2015. - Грађевинска дозвола Коша Шандор и Ида

PDF File 100

 

14.08.2015. - Грађевинска дозвола Шољмоши Ендре

PDF File 100

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki