ИЗБОРИ 2016

2016valasztas

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурси

konkursi

22.03.2017. - ЛПО доо Ада-доградња постојеће производне хале-353-4

PDF File 100

 

02.02.2017. - Термометал-изградња производне хала III-353-35

PDF File 100

 

24.01.2017. - Контакт доо Адорјан-изградња пољоприв.обј.353-1

PDF File 100

 

11.01.2017. - Закључак о одбацивању-Термометал Ада- изграда производне хале III-353-35

PDF File 100

 

04.01.2017. - Belmil-team doo-изградња магацина у Молу-353-34

PDF File 100

 

09.12.2016. - Фараго Арпад и Марта-рекон.и пренамена стамб.обј.у посл.прост353-33

PDF File 100

 

05.12.2016. - Фараго Арпад и Марта-Мол-Закључак о одбацивању-353-33

PDF File 100

 

25.11.2016. - Dascelltrans-Утрине-353-32

PDF File 100

 

14.10.2016. - Плетикосић Борбала-изградња помоћ.обј.у Утринама-353-29

PDF File 100

 

14.10.2016. - ЈВП Водевојводине-изградња црпне станице КАЛОЧА-353-28

PDF File 100

 

12.09.2016. - Термометал-изградња пом.обј.настрешнице и оставе-353-27

PDF File 100

 

09.08.2016. - Vrecool-пренамена ст.обј. у пунионицу аеросол боца-353-19

PDF File 100

 

27.07.2016. - Општина Ада-изградња коловоза на парц.3854_13КО Ада-353-23

PDF File 100

 

11.07.2016. - ЕД Суботица-МБТС 81- 353-13

PDF File 100

 

24.06.2016. - Закључак о одбацивању-Vrecool Subotica-пренамена стамб.зграде у пунионицу-353-19

PDF File 100

 

17.06.2016. - Општина Ада-јавно осветљење-353-16

PDF File 100

 

17.06.2016. - Benetti brand doo-индустријска зграда-магацин-353-10

PDF File 100

 

16.06.2016. - Идас (за обј)

PDF File 100

 

16.06.2016. -Конц Ева - Локацијски услови - обј.

PDF File 100

 

07.06.2016. -Коша Тибор-Ада-изгр.породич.ст.зраде са једним станом-353-15

PDF File 100

 

03.06.2016. - ECOFIX доо Ада-изградња помоћ.зграде-оставе-353-17

PDF File 100

 

 

03.06.2016. - Гали Золтан-изградња угоститељског обј.-чарде 353-11

PDF File 100

 

30.05.2016. - Бенетти бранд доо Ада-закључак о одбацивању 353-10

PDF File 100

 

27.05.2016. - Belmil-team doo Ada-изградња оставе за бицикле-353-14

PDF File 100

 

27.05.2016. - Хорват Атила и Анико-Ада-изгр.стамб.и помоћ.обј.ул.Ади Ендре 81-353-8

PDF File 100

 

 

24.05.2016. - Аулик Ласло-Ада-породична стамбена зграда-351-62

PDF File 100

 

24.05.2016. - Закључак о одбацивању - ЕД Суботица-МБТС-81 Ада- 353-13

PDF File 100

 

19.05.2016. - Закључак о одбацивању - Гали Золтан-изградња угоститељског објекта-чарда

PDF File 100

 

19.05.2016. - Закључак о одбацивању - Хорват Анико и Аттила-Ада-изградња породичне стамбене зграде

PDF File 100

 

19.05.2016. - Закључак о одбацивању - Чонка Атила-Ада-изградња рибњака за производњу рибе

PDF File 100

 

19.05.2016. - Локацијски услови - ЕПС дистрибуција ЕД Суботица-КБТС 5

PDF File 100

 

19.05.2016. - Локацијски услови - ЕПС дистрибуција ЕД Суботица-МБТС 27

PDF File 100

 

19.05.2016. - Локацијски услови - Киш Нандор-Ада-породична стамбена зграда

PDF File 100

 

30.11.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - Телеком Србија

PDF File 100

30.11.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - Опстина Ада Канализација у Молу

PDF File 100

30.11.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - Термометал доо Ада

PDF File 100

30.11.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - ЕПС Дистрибуција ЕД Суботица

PDF File 100

 

30.09.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за ИДАС Доо Мол

PDF File 100

30.09.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Белмил Теам Доо

PDF File 100

30.09.2015. - Телеком Србија

PDF File 100

30.09.2015. - Аданко Доо

PDF File 100

 

10.08.2015. - Закљуцак о одбацивању захтева ИДАС ДОО

PDF File 100

 

14.08.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица 8 Март Ада

PDF File 100

 

 

14.08.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Бакош Калмана Ада

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Лењинова Ада Сигнализација

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Марка Миљанова Ада

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Петефи Шандора тротоари Утрине

 

PDF File 100

 

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Пут 1918 Утрине

 

PDF File 100

 

 

14.08.2015 -ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Пут 1920 и 1929 Утрине

PDF File 100

 

14.08.2015 -ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Пут 1922 и 1927 Утрине

 

PDF File 100

 

 

 14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Бакаи Давида пољопривредна зграда подно складисте

 

PDF File 100

 

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Гуљаш Саболца наткривено складисте

 

PDF File 100

 

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Кош Ференца пренамена

 

PDF File 100

 

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Коша Шандора и Иду пољопривредна зграда подно складиште

 

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Пеце Андора пренамена

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Сољмоси Ендреа стамбена зграда

PDF File 100

 

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki