ИЗБОРИ 2016

2016valasztas

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурси

konkursi

28.04.2017. - Техничка школа Ада-санација кровног покривача и фасадног зида-351-43

PDF File 100

 

20.04.2017. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр.-Мол А.Ендре-351-39

PDF File 100

 

 

20.04.2017. - Општина Ада-санац.и ојач.коловоз констр.-П.Шандора Ада-351-38

PDF File 100

 

06.04.2017. - Закључак о одбацивању -Panon holding доо-самоуслужна аутоперионица-353-5

PDF File 100

 

24.03.2017. - Закључак о одбацивању - Карољ Ленђел-Сента-351-25

PDF File 100

 

24.03.2017. - Дом за СиП-котларница на агропелет у Молу-351-28

PDF File 100

 

03.03.2017. - Џолић Е.-адаптација и пренамена-351-16

PDF File 100

 

02.03.2017. - ЈПР Адица-санација базена за непливаче-351-15

PDF File 100

 

16.12.2016. - Агромеркур-уградња маш.инст.351-165

PDF File 100

 

12.12.2016. - Нарцисус доо Ада-пренамена ст.обј. у полуклинику-351-163

PDF File 100

 

31.10.2016. - Мужлаи Чаба-Мол-уградња унутрашње гасне инст.351-139

PDF File 100

 

24.10.2016. - Закључак о одбацивању - Мужлаи Чаба и Енике-Ада-угр.унут.гас.инст.-351-139

PDF File 100

 

20.10.2016. - Општина Ада-јавна расвета на тер.општ.Ада-351-137

PDF File 100

 

20.10.2016. - ЕПС-кабл.вод-ул.А.Јаноша и М.Орешковића Ада 351-136

PDF File 100

 

23.09.2016. - Мариана Аданко-Ада-реконструкц.дела породич.ст.зграде-351-124

PDF File 100

 

19.09.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр.-И.Милутиновића-351-118

PDF File 100

 

19.09.2016. - Милан Попов-Мол-рекострукција породич.стамб.зграде-351-121

PDF File 100

 

15.09.2016. - Угр.унутр.гас.инст.-Крамзер Иван и Адемоска Марта-Мол-351-115

PDF File 100

 

15.09.2016. - Термометал-Ада-изградња помоћ.обј.-настрешнице и оставе-351-116

PDF File 100

 

11.08.2016. - ОШ Н.Радонић-реконст.топловодног сист. цент.греј.-351-106

PDF File 100

 

10.08.2016. - Дом за СиП-инвестиционо одрж.пода објеката за смештај-351-101

PDF File 100

 

02.08.2016. - Т1-Абразив-пренамена стамб.зграде у пословни обј.-351-97

PDF File 100

 

22.07.2016. - ЕПС Дистрибуција ЕД Суботица-КБТС-5- br.351-93

PDF File 100

 

20.07.2016. - Benetti brand-инвестиционо одржавање пословног обј.351-91

PDF File 100

 

30.06.2016. - Belmil-team Ada-изградња оставе за бицикле-351-84

PDF File 100

 

29.06.2016. - Тот-Калочаи Чаба-Ада-доградња помоћ.обј.-351-79

PDF File 100

 

29.06.2016. - Живанчев Драгомир и Верона-пренамена обј.у стом.орд.-351-78

PDF File 100

 

20.06.2016. - Ecofix-изградња помоћног обј.-оставе-351-76

PDF File 100

 

09.06.2016. - Крижан Јожеф и Ержебет-Ада-санација објекта-351-71

PDF File 100

 

08.06.2016. - Божидар Нонин-Мол-изгр.зидане ограде-351-69

PDF File 100

 

24.05.2016. - Телеком Србија-телекомуникациона инфраструктура за биз.кориснике у ул 29.новембар-Ада-351-64

PDF File 100

 

19.05.2016. - Дом за стар и пензионере-санација трпезарије кухињског блока-351-30

PDF File 100

 

 

 

19.05.2016. - Дом за старе и пензионере-инвестиционо одржавање крова-351-31

PDF File 100

 

19.05.2016. - Дом здравља Ада-инвестиц.одрж. фасаде зграде Дома здравља-351-1

PDF File 100

 

 

 

19.05.2016. - ЕПС Дистрибуција ЕД Суботица-КБТС 13-351-56

PDF File 100

 

 

 

19.05.2016. - ЕПС Дистрибуција ЕД Суботица-МБТС 55-351-38

PDF File 100

 

 

19.05.2016. - Закључак о одбацивању-Општина Ада-јавно осветљење у Молу-351-58

PDF File 100

 

19.05.2016. - ЈП Адица-санација трибине-горња површина-351-14

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Ади ул.8.Октобра-351-24

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Ади ул.В.Караџића-315-26

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Молу ул. Ђ.Даничића-351-29

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Молу ул. П.Драпшина-351-28

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Молу ул.Масарикова-351-22

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација олимпијског базена-351-15

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација трибине-доња површина-351-13

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-уградња даљинског надзора и аутоматског управљања водозахватним бунарма-351-35

PDF File 100

 

19.05.2016. - Предраг Угарак-Ада-изградња помоћног објекта-351-37

PDF File 100

 

19.05.2016. - Развојни фонд АПВ-инвестиц.одрж.посл.простора у Ади ул. Лењинова 19-351-46

PDF File 100

 

19.05.2016. - РК Жупа Пресвето тројство-инвестиц. одрж. торња РКЦ-351-36

PDF File 100

 

19.05.2016. - Фехер Ролф-Ада-реконструкција и пренамена обј. у Ади ул.С.Ковачевића бб-351-52

PDF File 100

 

30.11.2015. - 351_231

PDF File 100

 

30.11.2015. - 351_234

PDF File 100

30.11.2015. - 351_236

PDF File 100

30.11.2015. - 351_244

PDF File 100

30.11.2015. - 351_247

PDF File 100

30.11.2015. - 351_260

PDF File 100

29.09.2015 - 351_202

PDF File 100

  

29.09.2015 - 351_205

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_209

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_210

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_211

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_212

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_213

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_214

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_215

PDF File 100

 

29.09.2015 - 351_140

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_144

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_149

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_154

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_155

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_158

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_159

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_160

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_161

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_162

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_164

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_165

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_166

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_172

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_178

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_179

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_195

PDF File 100

 

 

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki