ИЗБОРИ 2016

2016valasztas

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурси

konkursi

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за будзетски систем

MS word DOC icon.svg

 

Уредба о буџетском рачуноводству

MS word DOC icon.svg

 

Уредба о раду, овласћењима и обележјима буџетске инспекције

MS word DOC icon.svg

 

Закон о буџетском систему

MS word DOC icon.svg

 

Закон о инспекцијском надзору

MS word DOC icon.svg

 

Закон о јавним набавкама

MS word DOC icon.svg

 

Закон о рачуноводству

MS word DOC icon.svg

 

Закон о раду

MS word DOC icon.svg

 

Закон о управном поступку

MS word DOC icon.svg

 

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki