Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Република Србија                                                        

Аутономна Покрајина Војводина                                  

Општина Ада

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: ____________________

Дана 05.05.2017. године

На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016),

Председник Општине Ада дана 05.05.2017. године расписује

Јавни конкурс

за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2017. годину у износу од 4.900.000,00 динара.

Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада предвиђена су за:

            - опремање објеката,

            - текуће поправке и одржавање,

            - пројекте адаптације,

            - пројекте реконструкције и

            - пројекте санације.

Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница имају следећи субјекти:

- Српска Православна Црква: „Црква Светог Вазнесења Господњег“ Ада и „Црква Светог Саве“ Мол

- Римокатоличка Црква: Цркве „Szentháromság” Aда, „Szent György” Мол и „Szent Gellért“ Утрине.

Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета Опптине су:

да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,

- стање у ком се налази објекат, да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника,

- суфинансирање пројекта из других извора,

- степен задовољавања јавног интереса.

Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:

-          доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован;

-          преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

-          детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

  

Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на обрасцу «Пријава на Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница» (Образац број 1.) који је у прилогу Јавног конкурса и доступан је на званичној интернет страници Општине: www.ada.org.rs у одељку конкурси и огласи.

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у услужном центру Општине Ада, Трг ослобођења 1 или поштом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Општине Ада.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Билицки Золтан

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki