Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

2. Матичар

Референт: Балинд Моника, Пастор Корнелиа
Телефон: 024 / 852-106, локал 141
Радно време: 8-12х

Услуге:

Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о држављанству,
Упис венчања,
Пријава смрти.

Такса:

Тип извода Општинска такса Републичка такса Поштарина За уплату
Извод из матичне књиге рођених 100,00 400,00 192,00+90,00 782,00
Извод из матичне књиге венчаних 100,00 400,00 192,00+90,00 782,00
Извод из матичне књиге умрлих 100,00 400,00 192,00+90,00 782,00
Уверење о држављанству 250,00 700,00 192,00+90,00 1232,00
Извод из матичне књиге рођених - интернационални образац 250,00 650,00 192,00+90,00 1182,00
Извод из матичне књиге венчаних - интернационални образац 250,00 650,00 192,00+90,00 1182,00
Извод из матичне књиге умрлих - интернационални образац 250,00 650,00 192,00+90,00 1182,00
       

Начин попуњења налога за уплату ради уплате општинске таксе:

  • сврха уплате: прих. опст. органа управе
  • прималац: буџет Општине Ада
  • шифра плаћања: 153
  • валута: динизнос: зависи од врста таксе
  • рачун примаоца: 840 - 742351843 - 94
  • модел: 97
  • позив на број: 77-201

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki