ИЗБОРИ 2016

2016valasztas

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурси

konkursi

10.,11. Пријемне услуге

Референт: Патуш Марта

Котхенц Вера

Ковач Леонтина

Телефон: 024 / 852-106, локал 110.

Услуге:

  • писање и преузимане молбе.
  • оверавање диплома, уговора, потписа и докумената

Начин попуњења налога за уплату ради уплате републичке таксе:

  • сврха уплате: реп. админ. такса
  • прималац: буџет републике
  • шифра плаћања: 153
  • валута: дин
  • износ: зависи од врста таксе
  • рачун примаоца: 840 - 742221843 - 57
  • модел: 97
  • позив на број: 77-201

Начин попуњења налога за уплату ради уплате општинске таксе:

  • сврха уплате: прих. опст. органа управе
  • прималац: буџет Општине Ада
  • шифра плаћања: 153
  • валута: дин
  • износ: зависи од врста таксе
  • рачун примаоца: 840 - 742351843 - 94
  • модел: 97
  • позив на број: 77-201

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki