Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

13.,14. Сарадник за послове са предузетницима, АПР и радне књижице

Референт: Атила Пап
Телефон: 024 / 852-106, локал 114
Wеб адреса: www.apr.gov.rs

На овој реферади се ради са странкама из области приватног предузетништва, на остваривању и евидентирању ценовника и на издавању нових радних књижица са исправкама у старим радним књижицама.

Пошто је Општина потписала споразум о међусобној сарадњи са Агенцијом за привредне регистре са седиштем у Београду почев од 01.01.2006. године, ова служба послује у оквиру Општине али као канцеларија за пријем документације неопходне за регистрацију предузетника на територији Општине. Општина обезбеђује да ће Канцеларија вршити пријем свих захтева поднетим у циљу регистрације предузетника, а ради прослеђивању исте Агенцији, као и ради достављања аката Агенције лицима који су подносиоци документације, уколико захтевом подносиоца пријаве Општина буде одређена за пријем аката Агенције.

Потребни формулари за отварање, промене и затварање занатлија, односно цене појединих услуга се налазе на страници: www.apr.gov.rs

Потребна документација за издавање радне књижице:

  • захтев
  • лична карта
  • школска спрема – оригинална диплома, или оверена копија, или потврда
  • уверење о држављанству

Потребна уплата за изгубљену радну књижицу:

  • сврха уплате: огласити радну књижицу изгубљеним и објавити у Сл. гласнику Р Србије
  • прималац: Службени гласник Републике Србије
  • износ: 210,00 динара
  • жиро рачун: 160-14944-58

уплатницу треба послати на адресу Београд, Краља Милутина бр. 27. са кратком описом - донети да је послато препоручено.

Такса: нема!

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki