ИЗБОРИ 2016

2016valasztas

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурси

konkursi

Радна акција

Ађански штранд спремно дочекује излетнике за време првомајских празника! У сарадњи Прве и Друге месне заједнице, обновљена је обала Тисе у оквиру добровољних радова и радних акција. Марљиве руке су сакупљале нагомилано смеће, покошену траву и отпале гране и лишће. Јучерашњој радној акцији су претходили груби земљани радови, кошење траве, реновирање и фарбање клупа. До краја недеље поставиће се додатне клупе и канте за отпатке, а захваљујући удружењу власника викендица ставиће се у функцију тушеви и славине. Истовремено ће се на штранду у Молу завршити елементи за дечије игралиште, павиљони са клупама, као и корпе за смеће.
Захваљујемо се на доприносу удружењу Зелентарка из Мола, члановима Активе жена и Удружења пензионера из Аде, Јавном комуналном предузећу „Стандард“, као и добронамерним добровољцима.

WP 20170421 14 17 20 Pro  WP 20170421 14 52 03 Pro

WP 20170421 14 17 20 Pro  WP 20170421 14 52 03 Pro

Уништавање крпеља у Ади и Молу

У име Локалне самоуправе општине Ада, председник општине, Золтан Билицки обавештава поштоване грађане о почетку уништавања крпеља, према следећем плану:

Дана, 27. априла на Адици, у Рекреационом центру, и на долми од скеле до пристаништа.
Затим око Хиподрома, и на пољани поред леве стране пута, који води на штранд у Ади.
У Молу у Рекреационом центру, на долми, у округу скеле и око Ловца.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ради избегавања евентуалних злоупотреба Општинска управа Ада обавештава грађане да је у току контрола, пописаних и евидентираних бесправно изграђених објеката, у складу са Законом о озакоњењу објеката.
Комисија контролише само оне објекте, који су изграђени до 27. новембра 2015. године и који не поседују грађевинску дозволу.
Обавештавамо грађане да Комисија тражи САМО следећу документацију: уговор о купопродаји непокретности, лист непокретности, потврду о поднетом захтеву за легализацију, грађевинску дозволу или друга документа везана за изградњу објеката. МИМО ТОГА НЕ ТРАЖИ НИКАКВЕ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ!
У случају да грађанин чији је објекат предмет контроле није код куће, Комисија оставља обавештење када ће поново доћи да изврши контролу објекта.
Чланови комисије су: Горица Петровац, Стојан Воргић и Корнелиа Шмит, који решењем могу доказати, да овај задатак они врше у општини.
СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ ГРАЂАНА, ДА ПРЕДМЕТНУ КОНТРОЛУ МОГУ ВРШИТИ САМО ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ОСОБЕ, И ДА РАДИ ИЗБЕГАВАЊА ЕВЕНТУАЛНИХ ЗЛОУПОТРЕБА ДРУГИМ ОСОБАМА НЕ ИЗДАВАЈУ ПОДАТКЕ!!!
За сва даља питања и објашњења, грађани се могу обратити грађевинској инспекцији путем телефона број 024/852-106 локал 128


ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештавамо грађане да је Комисија која врши контролу пописаних и евидентираних бесправно изграђених објеката, у складу са Законом о озакоњењу објеката била на вашој адреси те Вас молимо да нам се јавите ради договора о поновном доласку Комисије у термину који Вама одговара на број телефона 024/852-106 локал 128 или лично ОУ Ада, Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине.

Општинско такмичење у саобраћају

У петак је у организацији Комисије за безбедност саобраћаја општине Ада и Ауто школе "Зелени Сигнал" доо. одржано 48. општинско такмичење у саобраћају под називом "ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 2017".
Надметање је одржано на полигону ОШ."Чех Карољ" у Ади - барапарт школа са почетком у 14:00 часова. На такмичењу је учествовало 31 ученика из основних школа са територије општине Ада. Ђаци су право учешћа на општинском такмичењу стекли након школског такмичења у саобраћају. На окружно такмичење, које се одржава 13. маја 2017. године у Новом Кнежевцу, пласирало се укупно 8 ђака.
Најбољи учесници су награђени од стране организатора.

WP 20170421 14 17 20 Pro WP 20170421 14 52 03 Pro

WP 20170421 15 27 31 Pro

Префарбани су елементи дечијих игралишта

У Ади је овог викенда завршено префарбање елемената обновљених дечијих игралишта. Циљ радне акције био је, да елементи на недавно обновљеним дечијим игралиштама што дуже буду отпорни на временске неприлике. Префарбање је вршено на следећим локацијама: Рекреациони центар, улице Шоти Јожефа, 9. маја, 25. маја, Арањ Јаноша, Крајишка, Петра Драпшина, Бечејски пут, Ненада Дудварског, 7. јула, Халас Јожефа, Нова, Шпанг Јожефа, Саве Ковачевића, центар Аде, код стамбених зграда, поред тога постављен је нови елемент, дрвени замак са тобоганом у улици Шоти Јожефа.

IMG 20170424 135537 IMG 20170424 140218

Почело је уништавање ларви комараца

Ветеринарска станица из Аде је 18. априла почела уништавање ларви комараца у стојећим водама. Нажалост временске прилике нису дозволиле да у потпуности заврше посао, тако ће се исти на молском делу наставити након проласка лошег времена.

DSC 0006 2

Годишњи програм 2017.

Excel file

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 19.-22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017, у даљем тексту: Правилник), члана 13. Одлуке о суфинансирању пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса („Службени лист општине Ада“, број 5/2017), члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада („Сл. лист општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћен текст),

 Oпштинско веће општине Ада на седници одржаној дана 04.04.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА У 2017. ГОДИНИ

I

            Именује се Конкурсна комисија за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2017. години (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:

  1. Владан Стефановић – члан;
  2. Катарина Филиповић – члан;
  3. Ивица Шмит – члан, предлог Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ) и Локал прес.

II

            Задатак Комисије је:

-          Да у складу са Правилником и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2017. години, сваки члан комисије изврши оцену свих пројеката поднетих на конкурс;

-          Да за сваки пројекат сачини образложење у коме наводи прихватање и неприхварање пројеката;

-          Да сачини образложени предлог Одлуке о рапсодели средстава и да исти, потписан од стране свих чланова Комисије, достави Општинском већу.

III

            Чланови Комисије, дужни су да на првој седници изаберу председника Комисије, који је задужен да руководи радом Комисије и да води седнице.

            Чланови Комисије дужни су да дају писмену изјаву да нису у сукобу интереса и да не објављају јавну функцију.

            Комисија о свом раду води Записник.

            Комисија је дужна да на писмени захтев Општинског већа, уколико уочи неправилности и грешке, исте у року одређеном у Захтеву исправи и тако исправљен предлог достави Општинском већу.

           

IV

                        Ово Решење се објављује на сајту општине Ада.

           

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-6-39/2017-03                                                                                   ПРЕДСЕДНИК,

Ада, дана 04.04.2017. године                                                                    Билицки Золтан с.р.

Husvet SRB

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2017.

PDF File 100

Поткатегорије

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki