Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ ФИНАНСИРАЊА ДЕЛА ТРОШКОВА МЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Овим путем обавештавамо средњошколце и њихове родитеље, да од јануара 2017. године регресирање дела путних трошкова општина не плаћа директно превознику, него на основу поднетог доказа о плаћеној месечној карти надокнађује део трошкова на текући рачун родитеља. Из тог разлога молимо ученике, односно родитеље да бројеве текућих рачуна доставе електронском поштом на адресу регресирање@гмаил.цом, или донесу лично у канцеларију бр. 29 Општинске управе.

Поред тога обавештавамо заинтересоване, да у складу са одлуком Скупштине општине (ОДЛУКА О ПРАВУ НА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА – Службени лист општине Ада, бр. 50/2016) подносиоци захтева, односно ученици, дужни су да сваког месеца до 10. за текући месец доставе скенирану слику месечне карте путем електронске поште или њену фотокопију на неку од горе наведених адреса. Свака скенирана слика/фотокопија се евидентира, при чему доносилац добија потврду да је достављен доказ о плаћеној месечној карти
У јануару је овај рок уместо 10. померен на 25.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki