Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Poštovani!

Predmet:  Obaveštenje

Certop CO d.o.o. za sertifikacione usluge Kanjiža, član CERTOP INTERNATIONAL HOLDING-a iz Budimpešte u saradnji sa Mediation Team doo Kanjiža organizuje:

3. SEMINAR –  TRENING

ZAKON JAČIH SA ASPEKTA NOVCA

KAKO UPRAVLJATI  MUDRO SA OSTVARENIM MATERIJALNIM DOBRIMA

Seminar će se održati u Adi dana 20. septembra 2017. godine (sreda)

Zgrada Lokalne Samouprave Opštine Ada- Svečana sala

Trg Oslobođenja 1, sa početkom u 09,30 časova.

            Seminar organizujemo sa ciljem da:

- Damo korisne, realno ostvarljive savete i alate organizacijama, institucijama i privrednicima kao dodatni doprinos za poboljšanje njihovog rada i celokupnog poslovanja.

- Obučavamo svesne i kompetentne rukovodioce da im organizacija bude stabilnija i uspešnija.

- Pomognemo rukovodiocima da uvedu jednostavne i svima razumljive metode u svoje poslovanje.

Najveća pozitiva ovih seminara-treninga je da se značajno povećao poslovni rezultat kod naših poslovnih partnera a život rukovodećih kadrova i njihovih kolega se promenuo u pozitivan pravac.

Naši eksperti iz Evrope i Sveta donose nam najsvežije informacije i metode, koje mogu da budu korisne i nama u Srbiji. Neke od tema koje će biti obrađene na ovom seminaru su:

  1. Od malog veliki rezultat ili od punog skoro ništa!
  2. Šta je tajna upravljanjem novca stvarno bogatih kompanija?
  3. Nije bogat ko zarađuje mnogo novca nego ko stvarno dobro koristi to!

            Predavač - ekspert Seminara:

Gosp. Laczkó Péter, Direktor društva Lawrence & Bennet Company Management Group iz Budimpešte

P R O G R A M

09,00-09,30

Prijem i registracija učesnika

09,30-09,35

UVODNA REČ

Gosp. Šandor Tibor, Certop International Holding, direktor za Jugoistočnu Evropu

Gosp. Zoran Dragin, zamenik predsednika Opštine Ada

1. PANEL

09,35-10,30

Tema 1.

Gosp. Laczkó Péter, Direktor Lawrence & Bennet iz Budimpešte

PAUZA

10,30-10,45

Kafe pauza

2. PANEL

10,45-11,30

Tema 2.

Gosp. Laczkó Péter, Direktor Lawrence & Bennet iz Budimpešte

ZAVRŠNA REČ

11,30-11,35

Završna reč

Marta Bohata, , direktor Mediation Team-a

DRUŽENJE

11,35-12,30                                        Druženje sa ekspertom              Prisutni

                                                                                                             

 

Bohata Marta s.r.                                                           Zoran Dragin s.r.                                                       Šandor Tibor s.r.

MEDIATION TEAM d.o.o. Kanjiža                        Zamenik predsednika Opštine Ada                      CERTOP CO d.o.o. Kanjiža

Direktor                                                                                                                                       Direktor za Jugoistočnu Evropu

Učešće na seminaru je besplatno, bez kotizacije, ali je obavezna registracija

(Prilog: Prijavni list )

Na SEMINARU je obezbeđen prevod sa Mađarskog na Srpski jezik.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki