Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

06.11.2018. - Сенеш Тибор и Марта-Ада-угр.унуг.гас.инст.-351-142

PDF File 100

 

 

31.10.2018. - Општина Ада-угр.цент.греј.у приземље музичке школе-351-138

PDF File 100

 

 

31.10.2018. - Општина Ада-угр.унут.гас.инст-муз.шк.-спрат-351-140

PDF File 100

 

 

31.10.2018. - Општина Ада-санац.и ојач.коловоз.конс.Утрине-Ада-2.деоница-351-135

PDF File 100

 

 

31.10.2018. - Општина Ада-реконст.гас.инст-музичка школа-приземље-351-139

PDF File 100

 

 

31.10.2018. - Општина Ада-угр.инст.цент.греј.-351-137

PDF File 100

 

 

30.10.2018. - Општина Ада-санац.и ојач.коловоз. контр.пута Утрине-Ада-351-132

PDF File 100

 

 

24.10.2018. - Риго Ричард-Ада-уградња унутрашње гасне инсталације-351-129

PDF File 100

 

11.10.2018. - Библ.Сарваш Габор Ада-уград.громобр.инст.-351-122

PDF File 100

 

 

11.10.2018. - Тот Габор и Мелинда Ада-адапт.породичне ст.зграде-351-124

PDF File 100

 

 

08.10.2018. - Богароми Жолт-Ада-угр.унут.гас.инст.-351-117

PDF File 100

 

 

04.10.2018. - Закључак о одбацивању-Богароми Жолт-Ада-угр.унут.гас.инст. 351-117

PDF File 100

 

 

24.09.2018. - Општина Ада-санац.и ојач.коловоз.контр.пута Утрине -Ада-351-114

PDF File 100

 

 

24.09.2018. - Кош Золтан Ада-уград.унут.гас.инсту ст.зграду-351-112

PDF File 100

 

 

17.09.2018. - Општина Ада-санац.дела зграде држ.орг.-351-102

PDF File 100

 

 

12.09.2018. - РК Жупа Пресв.Тројство-Ада-адапт.и енерг.санац.згр.парохије-351-100

PDF File 100

 

 

04.09.2018. - Општина Ада-санација базена за непливаче-351-98

PDF File 100

 

 

04.09.2018. - Општина Ада-санац.и ојач.коловоза у Утринама-351-99

PDF File 100

 

 

24.07.2018. - ЕПС Дистрибуција-изгр.НН прикључ.кабл.вода-Ада ЈНА 54-351-84

PDF File 100

 

 

19.06.2018. - 5Г-ЦНЦ-Ада-реконструкц.обј.1-351-68

PDF File 100

 

05.06.2018. - Општ.Ада-санац.и ојач.кол.кост.-В.Мартон-Б.Иштван-М.Симић-Мол-351-64

PDF File 100

 

 

05.06.2018. - Општ.Ада-санац.и ојач.кол.констр.-М.Тита-Утрине-351-62

PDF File 100

 

 

05.06.2018. - Општ.Ада-санац.и ојач.кол.конст.-Д.Ђерђа-Ада-351-65

PDF File 100

 

 

05.06.2018. - Општ.Ада-санац.и ојач.кол.конс.-Н.Тесла-П.Радос.-29.Нов.Ада-351-63

PDF File 100

 

21.05.2018. - Дом за СиП-реконстр.и догр.пост.котл.на биомасу-351-51

PDF File 100

 

09.05.2018. - Апро Агнеш-Ада-уград.унут. гасне инст-351-57

PDF File 100

 

 

09.05.2018. - Ирмењи Норберт-угр.унут. гасне инст-351-56

PDF File 100

 

 

09.05.2018. - Закључак о одбацивању - Општина Ада-аутобуска стајалишта у Ади

PDF File 100

 

 

03.05.2018. - Дом за СиП-трећа измена-351-44

PDF File 100

 

26.04.2018. - Закључак о одбацивању - Рац Сабо Норберт-Сента-351-53

PDF File 100

 

23.04.2018. - Дом за СиП-Адаптација расвете-351-52

PDF File 100

 

20.04.2018. - Закључак о одбацивању -Дом за СиП-Котларница-351-51

PDF File 100

 

23.03.2018. - Општина Ада-адапт.зграде за спорт и физ.култ.у Молу-351-45

PDF File 100

 

23.03.2018. - Закључак о одбацивању -Дом за СиП Мол-351-44

PDF File 100

 

21.03.2018. - Прагаи Тибор и Ерика-Ада- изгр.пом.обј.-гараже-351-40

PDF File 100

 

16.03.2018. - Солар Золтан Ада- изгр.помоћ.обј.-настрешница-гаража-351-3

PDF File 100

 

02.03.2018. - Радован и Нада Попов-Ада- уград.унут.гас.инст.-351-30

PDF File 100

 

28.02.2018. - ГЕПС Дистрибуција- изгр.кабл.вода за МБТС-59-Геби-351-29

PDF File 100

 

28.02.2018. - ГЕПС Дистрибуција- изгр.кабл.вода за МБТС-59-Геби-351-29

PDF File 100

 

27.02.2018. - Геби доо-изградња МБТС-59-Геби-351-27

PDF File 100

 

23.02.2018. - ОШ Н.Радонић- адапт.ел.инст.фискулт.сале-351-28

PDF File 100

 

09.01.2018. - Vrecool Subotica-изградња зидане ограде у Ади-351-6

PDF File 100

 

03.01.2018. - Општина Ада-канделабери за јавну расвету-351-164

PDF File 100

 

14.12.2017. - Општина Ада-изградња кабл.вода за напајање МБТС 56-Аданко-351-158

PDF File 100

 

 

11.12.2017. - Аданко доо Ада-изград.МБТС 56-Аданко-351-153

PDF File 100

 

 

11.12.2017. - Адамет-уград.унут.гас.инст.351-147

PDF File 100

 

11.12.2017. - Закључак о одбацивању 2 - Фади Атила-Мол-351-148

PDF File 100

 

05.12.2017. - Кертвељеши Шандор и Ерика-Ада-изр.помоћ.обј.351-151

PDF File 100

 

05.12.2017. - ЛПО Ада-изгр.прикључног вода и МБТС-351-150

PDF File 100

 

27.11.2017. - Закључак о одбацивању - Фади Атила-Мол-351-148

PDF File 100

 

27.11.2017. - Закључак о одбацивању - Адамет СМР-Ада- 351-147

PDF File 100

 

13.11.2017. - Вамош Иштван Ада-уградња унут.гас.инст.351-140

PDF File 100

 

02.11.2017. - Narcissus-пренамена обј.у поликлинику-поновљени поступак-351-139

PDF File 100

 

24.10.2017. - Врбашки Софија-Мол-измена реш.услед промене инвеститора-351-133

PDF File 100

 

13.10.2017. - РК Жупа Пресвето тројство Ада-инвест.одрж.капеле-351-127

PDF File 100

 

12.10.2017. - Тот Ержебет-Ада-уградња унут.гас.инст.351-124

PDF File 100

 

12.10.2017. - Понго-Ада-Закључак о одбацивању-351-125

PDF File 100

 

11.10.2017. - Врбашки Горан и Софија-Мол-измена реш.услед помене у току грађ.351-126

PDF File 100

 

06.10.2017. - Дом за СиП-енергетска санација обј.1 и 2-351-122

PDF File 100

 

04.10.2017. - Библ.Сарваш Габор-инвестиц.одрж.зграде-351-120

PDF File 100

 

04.10.2017. - Sat-trakt-изградња прикључног оптичког кабла-351-119

PDF File 100

 

11.09.2017. - Билицки Золтан-Ада-изгр.помоћних објеката-351-111

PDF File 100

 

31.08.2017. - Библ.Сарваш Габор Ада-инвест.одрж.зграде-обј.1-351-109

PDF File 100

 

29.08.2017. - ЛУ Панонија Мол-адапт.и пром.намене пом.обј-351-107

PDF File 100

 

24.08.2017. - Закључак о одбацивању - Sat-trakt doo-B.Topola-351-106

PDF File 100

 

17.08.2017. - ЕД Суботица-кабл.вод на Утринама до КО Гунарош-351-105

PDF File 100

 

08.08.2017. - Рац Сабо Ференц и Мариа-Ада-изгр.економске зграде-351-101

PDF File 100

 

31.07.2017. - ОШ Чех Карољ Ада-инвестиц.одрж.зграде фиск.сале-351-95

PDF File 100

 

28.07.2017. - Техничка школа Ада-енергет.санација зграде ср.школе-351-94_2017

PDF File 100

 

18.07.2017. - СПЦ-Ада-реконсрукц.дворишног зида парохијске сале-351-87

PDF File 100

 

18.07.2017. - Мариана Кошањи-Ада- уградња унутр.гас.инст.351-86

PDF File 100

 

17.07.2017. - ОШ Н.Радонић-реконстукц.цент.греј.фискулт.сале-351-88

PDF File 100

 

17.07.2017. - Техничка школа Ада-инвестиц.одрж.објекта школе-351-84

PDF File 100

 

10.07.2017. - Општина Ада-санац.и ојач.коловоз.констр-Мол-Н.револ.-351-82

PDF File 100

 

10.07.2017. - Општина Ада-санац.и ојачање коловоз.констр.-Мол-Пролетерска-351-83

PDF File 100

 

26.06.2017. - Општина Ада-инвестиц.одрж.колских прилаза у Ади-351-75

PDF File 100

 

26.06.2017. - Врбашки Горан и Софија-Мол-осочара-телећарник-351-74

PDF File 100

 

09.06.2017. - Општина Ада-јавно осветљење-укрсно место у Молу-351-61

PDF File 100

 

09.06.2017. - Општина Ада-инвестиц.одж.атм.канал-К.Мате.Б.Калман.С. пут-351-65

PDF File 100

 

09.06.2017. - Општина Ада-инвест.одрж.атм.кнал.у Молу-351-66

PDF File 100

 

07.06.2017. - Јавно осветљење-држ.пут.И.Милутиновића и Гобљанска Мол-351

PDF File 100

 

28.04.2017. - Техничка школа Ада-санација кровног покривача и фасадног зида-351-43

PDF File 100

 

20.04.2017. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр.-Мол А.Ендре-351-39

PDF File 100

 

 

20.04.2017. - Општина Ада-санац.и ојач.коловоз констр.-П.Шандора Ада-351-38

PDF File 100

 

06.04.2017. - Закључак о одбацивању -Panon holding доо-самоуслужна аутоперионица-353-5

PDF File 100

 

24.03.2017. - Закључак о одбацивању - Карољ Ленђел-Сента-351-25

PDF File 100

 

24.03.2017. - Дом за СиП-котларница на агропелет у Молу-351-28

PDF File 100

 

03.03.2017. - Џолић Е.-адаптација и пренамена-351-16

PDF File 100

 

02.03.2017. - ЈПР Адица-санација базена за непливаче-351-15

PDF File 100

 

16.12.2016. - Агромеркур-уградња маш.инст.351-165

PDF File 100

 

12.12.2016. - Нарцисус доо Ада-пренамена ст.обј. у полуклинику-351-163

PDF File 100

 

31.10.2016. - Мужлаи Чаба-Мол-уградња унутрашње гасне инст.351-139

PDF File 100

 

24.10.2016. - Закључак о одбацивању - Мужлаи Чаба и Енике-Ада-угр.унут.гас.инст.-351-139

PDF File 100

 

20.10.2016. - Општина Ада-јавна расвета на тер.општ.Ада-351-137

PDF File 100

 

20.10.2016. - ЕПС-кабл.вод-ул.А.Јаноша и М.Орешковића Ада 351-136

PDF File 100

 

23.09.2016. - Мариана Аданко-Ада-реконструкц.дела породич.ст.зграде-351-124

PDF File 100

 

19.09.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр.-И.Милутиновића-351-118

PDF File 100

 

19.09.2016. - Милан Попов-Мол-рекострукција породич.стамб.зграде-351-121

PDF File 100

 

15.09.2016. - Угр.унутр.гас.инст.-Крамзер Иван и Адемоска Марта-Мол-351-115

PDF File 100

 

15.09.2016. - Термометал-Ада-изградња помоћ.обј.-настрешнице и оставе-351-116

PDF File 100

 

11.08.2016. - ОШ Н.Радонић-реконст.топловодног сист. цент.греј.-351-106

PDF File 100

 

10.08.2016. - Дом за СиП-инвестиционо одрж.пода објеката за смештај-351-101

PDF File 100

 

02.08.2016. - Т1-Абразив-пренамена стамб.зграде у пословни обј.-351-97

PDF File 100

 

22.07.2016. - ЕПС Дистрибуција ЕД Суботица-КБТС-5- br.351-93

PDF File 100

 

20.07.2016. - Benetti brand-инвестиционо одржавање пословног обј.351-91

PDF File 100

 

30.06.2016. - Belmil-team Ada-изградња оставе за бицикле-351-84

PDF File 100

 

29.06.2016. - Тот-Калочаи Чаба-Ада-доградња помоћ.обј.-351-79

PDF File 100

 

29.06.2016. - Живанчев Драгомир и Верона-пренамена обј.у стом.орд.-351-78

PDF File 100

 

20.06.2016. - Ecofix-изградња помоћног обј.-оставе-351-76

PDF File 100

 

09.06.2016. - Крижан Јожеф и Ержебет-Ада-санација објекта-351-71

PDF File 100

 

08.06.2016. - Божидар Нонин-Мол-изгр.зидане ограде-351-69

PDF File 100

 

24.05.2016. - Телеком Србија-телекомуникациона инфраструктура за биз.кориснике у ул 29.новембар-Ада-351-64

PDF File 100

 

19.05.2016. - Дом за стар и пензионере-санација трпезарије кухињског блока-351-30

PDF File 100

 

 

 

19.05.2016. - Дом за старе и пензионере-инвестиционо одржавање крова-351-31

PDF File 100

 

19.05.2016. - Дом здравља Ада-инвестиц.одрж. фасаде зграде Дома здравља-351-1

PDF File 100

 

 

 

19.05.2016. - ЕПС Дистрибуција ЕД Суботица-КБТС 13-351-56

PDF File 100

 

 

 

19.05.2016. - ЕПС Дистрибуција ЕД Суботица-МБТС 55-351-38

PDF File 100

 

 

19.05.2016. - Закључак о одбацивању-Општина Ада-јавно осветљење у Молу-351-58

PDF File 100

 

19.05.2016. - ЈП Адица-санација трибине-горња површина-351-14

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Ади ул.8.Октобра-351-24

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Ади ул.В.Караџића-315-26

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Молу ул. Ђ.Даничића-351-29

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Молу ул. П.Драпшина-351-28

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација и ојач.коловоз.констр. у Молу ул.Масарикова-351-22

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација олимпијског базена-351-15

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-санација трибине-доња површина-351-13

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-уградња даљинског надзора и аутоматског управљања водозахватним бунарма-351-35

PDF File 100

 

19.05.2016. - Предраг Угарак-Ада-изградња помоћног објекта-351-37

PDF File 100

 

19.05.2016. - Развојни фонд АПВ-инвестиц.одрж.посл.простора у Ади ул. Лењинова 19-351-46

PDF File 100

 

19.05.2016. - РК Жупа Пресвето тројство-инвестиц. одрж. торња РКЦ-351-36

PDF File 100

 

19.05.2016. - Фехер Ролф-Ада-реконструкција и пренамена обј. у Ади ул.С.Ковачевића бб-351-52

PDF File 100

 

30.11.2015. - 351_231

PDF File 100

 

30.11.2015. - 351_234

PDF File 100

30.11.2015. - 351_236

PDF File 100

30.11.2015. - 351_244

PDF File 100

30.11.2015. - 351_247

PDF File 100

30.11.2015. - 351_260

PDF File 100

29.09.2015 - 351_202

PDF File 100

  

29.09.2015 - 351_205

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_209

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_210

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_211

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_212

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_213

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_214

PDF File 100

 

 

29.09.2015 - 351_215

PDF File 100

 

29.09.2015 - 351_140

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_144

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_149

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_154

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_155

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_158

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_159

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_160

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_161

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_162

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_164

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_165

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_166

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_172

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_178

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_179

PDF File 100

 

24.08.2015 - 351_195

PDF File 100

 

 

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine