Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

14.11.2019. - ЛПО-замена енерг.трансф.и реконстр.НН блока-351-177

PDF File 100

 

 

06.11.2019. - Шевић Татјана и Бранислав-Мол-употр.породич.ст.зграде-351-164

PDF File 100

 

 

28.10.2019. - Закључак о одбацивању -Шевић Татјана и Бранислав-Мол-употр.породич.ст.зграде-351-164

PDF File 100

 

 

22.10.2019. - Берец Саболч и Чила-Ада-употреба породич.ст.зграде-351-158

PDF File 100

 

 

24.09.2019. - ЈВП Воде Војводине-Н.Сад-употреба црпне станице Калоча-351-140

PDF File 100

 

 

26.08.2019. - СПЦ-Мол-употр.саниране ел.инст.на Храму Светог Саве-351-119

PDF File 100

 

 

21.08.2019. - Кертвељеши Шандор и Ерика-Ада-употреба помоћ.обј-351-118

PDF File 100

 

 

17.07.2019. - ЛПО доо Ада-прикљ.кабл.вод и МБТС 2х1000кВА-351-59

PDF File 100

 

 

20.05.2019. - LPO doo Ada-priklj.kabl.vod i MBTS 2h1000kVA-351-59

PDF File 100

 

 

14.01.2019. - Зоран и Каталин Драгосављевић-Мол-употреба породич.ст.зграде-351-8

PDF File 100

 

 

14.01.2019. - Термометал доо Ада-употреба помоћ.обј.гасне станице-351-7

PDF File 100

 

 

14.01.2019. - Гордан Атила-Мол-употреба стамбене зграде у Ади-351-6

PDF File 100

 

 

27.11.2018. - Термометал доо Ада-производна хала 3-1. фаза-351-154

PDF File 100

 

 

22.11.2018. - Добаи Атила - Самоуслужна аутоперионица-351-152

PDF File 100

 

 

16.11.2018. - Контакт доо Адорјан-доградња и изградња-силиси-351-149

PDF File 100

 

 

14.11.2018. - Т1 Абразив-догр.постојеће произв.хале-351-145

PDF File 100

 

 

01.11.2018. - Добротка Иштван и Ида-Ада-употр.породич.ст.зграде-351-134

PDF File 100

 

 

08.10.2018. - Термометал Ада-производна хала 4-обрада метала-351-120

PDF File 100

 

 

08.10.2018. - Термометал Ада-анекс производне хале 3-радионица за монтажу-351-119

PDF File 100

 

 

18.07.2018. - Закључак о одбацивању - Т1 Абразив-доград.постојеће производне хале-351-83

PDF File 100

 

 

10.07.2018. - Урма-рент доо Нови Сад-догр.и реконст.обј.трговине-351-81

PDF File 100

 

 

04.01.2018. SAT TRAKT-прикључни општички кабл за Belmil team-351-167

PDF File 100

 

18.12.2017. Daschelltrans Утрине-инстал.за снабдев.течним нафт.гасом-351-159

PDF File 100

 

12.12.2017. Vrecool-пунионица и магацин аеросол боца-351-156

PDF File 100

 

10.11.2017. Belmil-team Ада- магацин у Молу-351-142

PDF File 100

 

06.11.2017. Врбашки Софија Мол-економски објекат-351-141

PDF File 100

 

23.10.2017. - Агрохалас-Ада-мешаона сочне хране-351-130

PDF File 100

 

26.09.2017. - Идас Мол-металопрерађ. радионица за обраду метала резањем-351-115

PDF File 100

 

12.07.2017. - Мишо Симоновски-употреба породичне стамбене зграде-351-80

PDF File 100

 

05.07.2017. - Гали Золтан-Ада-угоститељски обј.-Чарда-I фаза-351-76

PDF File 100

 

13.06.2017. - Општина Ада-сек.кан.вод-Ада В.Караџића-351-69

PDF File 100

 

 

13.06.2017. - Општина Ада-сек.канал.вод.у Молу И.Л.Рибара-351-68

PDF File 100

 

19.04.2017. - Мужлаи Чаба и Енике-Мол-употреба унутрашнје гас.инст.-351-37

PDF File 100

 

31.03.2017. - Бајус Арпад-Мол-употреба породич.ст.објекта-351-30

PDF File 100

 

 

31.03.2017. - Повазаи Нандор и Маргит-Мол-употреба породич.ст.зграде-351-31

PDF File 100

 

07.03.2017. - Т1 Абразив-пренамена и адапт.пор.ст.зграде у посл.обј.351-17

PDF File 100

 

24.01.2016. - Живанчев Драгомир и Верона Мол-промена намене-стоматол.орд.351-7

PDF File 100

 

13.12.2016. - Латинчик Јанош-Мол-употр.стамб.зграде-351-164

PDF File 100

 

01.12.2016. - Добаи Ласло и Верона-Ада-употреба ст.обј.351-158

PDF File 100

01.12.2016. - Макшо Корнел-Мол-употреба стамб.и економ.обј.351-160

PDF File 100

 

08.11.2016. - Употребна дозвола - Верзија за објављивање_351-151

PDF File 100

 

07.11.2016. - Гор Александра и Роберт-Ада-употреба стамбеног објекта-351-148

PDF File 100

 

31.10.2016. - Фараго Ласло и Кристиан-употреба помоћ.обј.351-130

PDF File 100

 

12.10.2016. - Закључак о одбацивању-Фараго Ласло Мол-351-130

PDF File 100

 

21.09.2016. - Балог Роберт-изградња помоћ.обј.и зидане ограде-351-117

PDF File 100

 

26.07.2016. - Voysat-кабловско дистрибутивни систем у Ади и Молу-351-94

PDF File 100

 

06.07.2016. - Цвитко Маћаш Ада-стаја за коње-351-85

PDF File 100

 

19.05.2016. - Belmil-team Ada- производна хала са складиштем-351-57

PDF File 100

 

19.05.2016. - Габор Ференц и Викториа-Мол-породична стамбена зграда-351-50

PDF File 100

 

19.05.2016. - Општина Ада-саобраћ.сигнализација на пешачком прелазу-државни пут у зони школе-351-43

PDF File 100

 

30.11.2015. - Употребна дозвола Гордош Шандор, Гордош Тамара

PDF File 100

30.11.2015. - Употребна дозвола Геблеш Миклош, Геблеш Ирен

PDF File 100

30.11.2015. - Употребна дозвола Нађ Петер

PDF File 100

30.11.2015. - Употребна дозвола ЈКП "Стандард"

PDF File 100

19.08.2015. - Употребна дозвола Гор Карољ

PDF File 100

30.11.2015. - Употребна дозвола FENEKS-BDPA

PDF File 100

30.11.2015. - Употребна дозвола LPO DOO

PDF File 100

30.11.2015. - Употребна дозвола AGROPROFIL

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола ОРТЦ

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Белмил Теам

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Гуљаш Саболч

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Панон Холдинг Постројење

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Панон Холдинг Магацин

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Балинд Агнеш

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Бакаи Давид Отворена настресница

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Бакаи Давид Помоћни објекат

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Бакаи Давид Стамбена зграда

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Вен Лоранд

PDF File 100

 

19.08.2015. - Употребна дозвола Катона Тихамер Стамбени објекат

PDF File 100

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine