Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере. Обрасци контролних листа се примењују у поступку редовног инспекцијског надзора ( по истим ће се вршити надзор у одређеном броју установа од октобра школске/радне 2018/2019. године).

КЛ1

MS word DOC icon.svg

КЛ2

MS word DOC icon.svg

КЛ3

MS word DOC icon.svg

КЛ4

MS word DOC icon.svg

КЛ5

MS word DOC icon.svg

КЛ6

MS word DOC icon.svg

КЛ7

MS word DOC icon.svg

КЛ8

MS word DOC icon.svg

КЛ9

MS word DOC icon.svg

КЛ10

MS word DOC icon.svg

КЛ11

MS word DOC icon.svg

КЛ12

MS word DOC icon.svg

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine