Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На основу члана 27. став 3. Закона о легализацији објеката („Службени гласник РС“, бр.95/2013)

Ред. бр.

Инвеститор

Намена објекта

Број решења/издато

1.

Нађ Роберт из Мола

Помоћни објекат, Ппод+П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 3801/1 КО Ада, у блоку 32.

Број: 351-38/2014-05 Дана: 16.04.2014. године

2.

Ласло Золтан и
Ласло Милена из Мола

1. Породична стамбена зграде, Пр+Пк (објекат број 3), која је изграђена на основу грађевинске дозволе број: 351-60/84-05 од 20.02.1984. године, на катастарској парцели број: 1071 КО Мол и 2. Помоћна зграда Пр (објекат број 4), која је изграђена на основу грађевинске дозволе број : 351-60/84-05 од 20.02.1984. године, на катастарској парцели број: 1071 КО Мол.

Број: 351-202/2010-05 Дана: 16.04.2014. године

3.

Фиштеш Лајош и Фиштеш Борбала из Аде

Помоћни објекат (објекат број 2), на катастарској парцели број: 5504/2 КО Ада, у блоку 38.

Број: 351-139/2014-05
Дана: 23.04.2014. године

4.

Микус Јожеф и Микуш Ерика из Мола

Помоћни објекат (објекат број 1), на катастарској парцели број: 5204/1 КО Ада, у блоку 38.

Број: 351-16/2014-05
Дана: 23.04.2014. године

5.

Михалек Јанош и Михалек Маргит из Аде

Породична стамбене зграде, Ппод+П (објекат број 4), на катастарској парцели број: 4103 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 4103 КО Ада.

Број: 351-10/2014-05
Дана: 15.05.2014. године

6.

Балог Ференц и Балог Ержебет из Аде

1. Доградња дела стамбене зграде, П+ 0 (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1216 КО Ада и
2. Помоћни објекти, П+0 ( објекти број 3 и 4), на катастарској парцели број: 1216 КО Ада.

Број: 351-8/2014-05
Дана: 09.10.2014. године

7.

Аданко Иштван из Аде

1. Доградња стамбеног објекта, П (објекат број 1а), на катастарској парцели број: 952 КО Ада, у блоку 3,
2. Помоћни објекти, П (објекти број 2, 4 и 5), на катастарској парцели број: 952 КО Ада, у блоку 3 и
3. Економски објекат (објекат број 3), на катастарској парцели број: 952 КО Ада, у блоку 3.

Број: 351–113/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.

8.

Давид Естер и Давид Беата из Утрине

1. Доградња стамбене зграде, П (објекат број 1), на катастарској парцели број 678 КО Утрине,
2. Помоћни објекат, П ( објекат број 2), на катастарској парцели број 678 КО Утрине и
3. Економски објекат, П ( објекат број 1), на катастарској парцели број 677 КО Утрине .

Број: 351–195/2010-05
Дана: 03.07.2014. године.

9.

Јаковљевић Драган и Јаковљевић Емина из Аде

1. Дограђени део стамбеног објекта, П (објекат број 1а), на катастарској парцели број: 5204/14 КО Ада, у блоку 38 и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 5204/14 КО Ада, у блоку 38.

Број: 351–109/2010-05
Дана: 03.07.2014. године

10.

Ковач Тибор и Ковач Золтан из Аде

1. Дограђени део породичне стамбене зграде, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 4377 КО Ада и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 4377 КО Ада.

Број: 351–315/2010-05
Дана: 01.09.2014. године.

11.

Одри Вероника , Одри Агнеш, Одри Тамаш и Одри Миклош из Мола

1. Помоћни објекат, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1144 КО Мол.

Број: 351–262/2010-05
Дана: 02.09.2014. године

12.

Потхорцки Јанош и Потхорцки Ержебет из Аде

Помоћни објекти, П (објекти број 2 и 3), на катастарској парцели број: 1031 КО Ада, у блоку 3.

Број: 351–94/2010-05
Дана: 08.09.2014. године.

13.

Пристал Михаљ из Мола

1. Економски објекат, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 1131 КО Мол, у блоку 46.

Број: 351–153-14/2010-05
Дана: 07.07.2014. године.

14.

Пристал Иштван из Аде и Пристал Михаљ из Мола

1. Економски објекат, П (објека број 7), на катастарској парцели број: 1322 КО Мол, у блоку 46 и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 6), на катастарској парцели број: 1322 КО Мол, у блоку 46.

Број: 351–153-16/2010-05
Дана: 07.07.2014. године.

15.

Катона Ласло из Аде

Помоћни објекат, П ( објекат број 3), на катастарској парцели број: 4429 КО Ада, у блоку 33.

Број: 351–301/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.

16.

Врецко Иштван и Врецко Жужана из Мола

Помоћни објекат, П (objekat broj 4), на катастарској парцели број: 3408 КО Мол, у блоку 57.

Број: 351–312/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.

17.

Вукосављев Зоран из Мола

1. Доградња породичне стамбене зграде, П (објекат број 1а), на катастарској парцели број: 2679 КО Мол, у блоку 59 и
2. Економски објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 2679 КО Мол, у блоку 59.

Број: 351–77/2010-05
Дана: 23.10.2014. године.

18.

Багљаш Андраш из Аде

1. Стамбени објекат, П (објекат број 4), на катастарској парцели број: 2316 КО Ада и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 2316 КО Ада.

Број: 351–276/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.

19.

Бакош Ференц и Бакош Илона из Мола

1. Помоћни објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 3792 КО Мол, у блоку 54 и
2. Економски објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 3792 КО Мол, у блоку 54.

Број: 351–307/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.

20.

Новак Францишка из Утрине

1. Економски објекти, П (објекти број 2 и 5), на катастарској парцели број: 754/5 КО Утрине и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 754/5 КО Утрине.

Број: 351–168/2010-05
Дана: 08.09.2014. године.

21.

Шинка Ерне из Мола

1. Економски објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 512/2 КО Мол, у блоку 51 и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 512/2 КО Мол, у блоку 51.

Број: 351–117/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.

22.

Бендер Ференц и Бендер Жужана из Оборњаче

1.Дограђени део стамбеног објекта, П+0 (објекат број 1), на катастарској парцели број: 10 КО Оборњача,
2. Помоћни објекти, П+0 (објекти број 2 и 3), на катастарској парцели број: 10 КО Оборњача и
3. Еконимски објекат, П+0 (објекат број 4), на катастарској парцели број: 10 КО Оборњача.

Број: 351-17/2014-05
Дана: 13.10.2014. године.

23.

Балог Ференц и Балог Магдолна из Аде

Помоћни објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 5470 КО Ада.

Број: 351-153-39/2010-05
Дана: 22.10.2014. године

24.

Божоки Францишка из Аде

Помоћна зграда, П+0 (објекат број 2), на катастарској парцели број: 5660/2 КО Ада.

Број: 351-41/2010-05
Дана: 21.10.2014. године

25.

Тот Наталие из Мола

Помоћна зграда, П (објекат број 7), на катастарској парцели број: 2093 КО Мол.

Број: 351-153-34/2010-05
Дана: 04.11.2014. године

26.

Винце Арпад из Мола

1. Помоћна зграда, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 1972 КО Мол и
2. Економски објекти, П (објекти број 3 и 4), на катастарској парцели број: 1972 КО Мол.

Број: 351-176/2010-05
Дана: 20.11.2014. године

27.

Виртз Нандор из Аде

1. Помоћни објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 2545/2 КО Ада и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 2545/2 КО Ада.

Број: 351-342/2010-05
Дана: 22.10.2014. године

28.

Врбашки Софија и Врбашки Горан из Мола

Економски објекти, П+0 (објекти број 5 и 6), на катастарској парцели број: 4623 КО Мол.

Број: 351-21/2010-05
Дана: 23.10.2014. године

29.

Ходик Ибоља из Аде

1. Породична стамбена зграда, П+0 (објекат број 3), на катастарској парцели број: 1472 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П+0 (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1473 KO Ада.

Број: 351-163/2013-05
Дана: 04.11.2014. године

30.

Аданко Нандор из Аде

1. Помоћна зграда, Ппод+П+Ппот (објекат број 5), на катастарској парцели број: 99/24 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П+Ппот (објекат број 6), на катастарској парцели број: 99/24 КО Ада.

Број: 351-34-1/2014-05
Дана: 19.11.2014. године

31.

Аданко Нандор из Аде

1.Помоћна зграда, Ппод+П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 99/52 КО Ада,
2.Помоћна зграда, П+Ппот (објекат број 3), на катастарској парцели број: 99/52 КО Ада и
3.Економска зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 99/52 КО Ада.

Број: 351-34-2/2014-05
Дана: 17.11.2014. године

32.

Балог Лајош и Балог Ержебет из Аде

Помоћни објекти (објекти број 5, 7 и 8), на катастарској парцели број: 4186 КО Ада.

Број: 351-44/2014-05
Дана: 17.11.2014. године

33.

Боршош Фриђеш из Аде

1. Дограђени део стамбеног објекта, П+0 (објекат број 5), на катастарској парцели број: 1779 КО Ада и
2. Помоћни објекат, П+0 (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1780 КО Ада.

Број: 351-95/2014-05
Дана: 04.11.2014. године

34.

Чувик Илона, Чувик Чаба и Чувик Золтан из Аде

Породична стамбена зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 5405 КО Ада.

Број: 351-28/2014-05
Дана: 12.11.2014. године

35.

Нађ Ференц из Мола

1. Дограђени део породичне стамбене зграде, П (део објекта број 1), на катастарској парцели број: 3895 КО Мол и
2. Помоћна зграда, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 3896 КО Мол.

Број: 351-62/2014-05
Дана: 24.11.2014. године

36.

Памер Ференц из Аде

Породична стамбена зграда, Ппод+П, на катастарској парцели број: 2290/1 КО Ада.

Број: 351-21/2014-05
Дана: 14.11.2014. године

37.

Памер Ференц и Памер-Вашаш Илона из Аде

Помоћна зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 2290/2 КО Ада.

Број: 351-20/2014-05
Дана: 13.11.2014. године

38.

Заб Нандор из Аде

1. Породична стамбена зграда, П+Ппот (објекат број 1), изграђена на основу грађ. дозволе броја 351-306/05 у Ади, на катастарској парцели број: 1419 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 1419 КО Ада.

Број: 351-26/2014-05
Дана: 21.11.2014. године

39.

Каплар Магдолна и Каплар Ференц из Аде

1. Породична стамбена зграда, Ппод+П+Ппот, (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1367 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П+Ппот (објекат број 3), на катастарској парцели број: 1367 КО Ада.

Број: 351-6/2014-05
Дана: 04.11.2014. године

40.

Фогараши Ђерђ и Фогараши Валериа из Утрине

1. Породична стамбена зграда, Псут + Ппр +П1 (објекат број 5), на катастарској парцели број: 797 КО Утрине,
2. Помоћна зграда, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 797 КО Утрине и
3. Економска зграда, П (објекат број 7), на катастарској парцели број: 797 КО Утрине.

Број: 351-31/2014-05
Дана: 04.11.2014. године

41.

Киш Миклош и Мијаиловић – Киш Ева из Мола

Помоћна зграда, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 11584 КО Мол.

Број: 351-142-2/2014-05
Дана: 04.11.2014. године

42.

Киш Миклош и Мијаиловић – Киш Ева из Мола

Помоћна зграда, П (објекат број 7), на катастарској парцели број: 1254 КО Мол.

Број: 351-142-1/2014-05
Дана: 04.11.2014. године

43.

Киш Роланд из Аде и Ловас Лила из Палића

1. Породична стамбена зграда, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 4751 КО Ада,
2. Помоћна зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 4751 КО Ада и
3. Помоћна зграда, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 4752 КО Ада.

Број: 351-73/2014-05
Дана: 04.11.2014. године

44.

Комлош Анамариа из Аде

Породична стамбена зграда, Ппод+П+Ппот (објекат број 1), на катастарској парцели број: 99/102 КО Ада.

Број: 351-47/2014-05
Дана: 04.11.2014. године

45.

Мештер Марта и Мештер Иштван из Аде

Породична стамбена зграда, Ппод+П+Ппот, на катастарској парцели број: 3931 КО Ада.

Број: 351-15/2014-05
Дана: 04.11.2014. године

46.

Немет Антал из Аде

Помоћни објекти, П (објекти број 4 и 5), на катастарској парцели број: 2668 КО Ада.

Број: 351-45/2014-05
Дана: 24.10.2014. године

47.

Немет Антал и Немет Ирен из Аде

Помоћни објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 2749 КО Ада.

Број: 351-46/2014-05
Дана: 24.10.2014. године

48.

Новак Јулијана, Новак Жолт и Новак Михаљ из Утрине

1.Помоћни објекти, П (објекти број 2 и 4), на катастарској парцели број: 749/8 КО Утрине и
2.Економски објекти, П (објекти број 3 и 5), на катастарској парцели број: 749/8 КО Утрине.

Број: 351-81/2014-05
Дана: 04.11.2014. године

49.

Кормош Габор из Оборњаче

Економска зграда, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 510/2 КО Оборњача.

Број: 351-88/2010-05
Дана: 13.01.2015. године

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine