Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

ЈАВНИ ПОЗИВ

Локална самоуправа општине Ада расписује јавни позив за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2018. години. Овим јавним позивом финансира се: премија осигурања од 30 % по осигурању усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња до утрошка средстава од 1.000.000,00 динара.
Обавештавамо заинтересоване, да се цео текст и услови конкурса налазе на сајту општине Ада (www.ada.org.rs) под тачком Конкурси.
Пријаву на јавни позив, са свом потребном документацијом можете пслати путем поште на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АДА, 24430 Ада, Трг ослобођења бр. 1., са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕЦИЈЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА“ или предати лично у Општинској управи општине Ада, на шалтерима 11. и 12. услужног центра.
Додатне информације можете добити на телефон 024/852-106 локал 123. Контакт особа: Миладин Мирицки.
Конкурс је отворен до 17.12.2018.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine