Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурс брачним паровима и паровима у вабрачној заједници за куповину породичне куће или стана

Локална самоуправа општине Ада расписује конкурс за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину породичне куће или стана у 2019.години.
Укупан износ средстава конкурса у 2019. години износи 10.000.000,00 динара
Одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „Не отварај - конкурс за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину породичне куће или стана у 2019.години” путем поште или лично.
Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 Ада.
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs (Kонкурси).
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 211. Контакт особа: Тамара Панић.
Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 15.07.2019. године.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine